اس ام اس روز دانش آموز

اس ام اس تبریک روز دانش آموز

اس ام اس تبریک روز دانش آموز

اس ام اس روز دانش آموز اس ام اس تبریک روز دانش آموز SMS Tabrike Rooz Daneshamuz • • • هرکسی درجستجوی دانش است اجر او تا منزلش در زایش است او قدم هایش در راه خداست علم نافع مایه ی آرامش است روز دانش آموز مبارک • • • اس ام اس تبریک روز دانش آموز SMS Tabrike Rooz Daneshamuz • • • در کشور ما نور خدا هادی فضل است وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است لیکن که یکی روز بو...

ادامه مطلب