اس ام اس دفاع مقدس

اس ام اس درباره هفته دفاع مقدس

اس ام اس درباره هفته دفاع مقدس

اس ام اس دفاع مقدس اس ام اس درباره هفته دفاع مقدس SMS hafte Defae MoQadas • • • گردان پشت میدون مین زمین گیر شد چند نفر رفتن معبر باز کنن ۱۵ساله بود ، چند قدم که رفت برگشت ، گفتن حتما ترس...

ادامه مطلب

اس ام اس هفته دفاع مقدس

اس ام اس هفته دفاع مقدس

اس ام اس دفاع مقدس اس ام اس هفته دفاع مقدس SMS hafte Defae MoQadas • • • سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند • • • اس ام اس هفته دفاع مقدس SMS hafte Defae MoQadas • • • و ...

ادامه مطلب