اس ام اس التماس دعا

اس ام اس های التماس دعا

اس ام اس های التماس دعا

اس ام اس | اس ام اس های التماس دعا | التماس دعا اس ام اس های التماس دعا eltemas doa • بر لبی خاموش صدایت می کنم گرچه دوری از برم از صمیم قلب دعایت می کنم • اس ام اس های التماس دعا eltemas doa • برای روزهای خوبت دعا می کنم، روزهای خوب تو ربط عجیبی دارند به حال من • اس ام اس های التماس دعا eltemas doa • برایتان دعا می کنم دستتان در دست او که دوستش دارید گره بخورد. که خود خوشبختیس دستانی که ک...

ادامه مطلب

اس ام اس های التماس دعا

اس ام اس های التماس دعا

اس ام اس | اس ام اس های التماس دعا | التماس دعا اس ام اس های التماس دعا eltemas doa • مرا بسپار در یادت به وقت ریزش باران ، نگاهت گر به آن بالاست و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد ، دعایم کن که من محتاج محتاجم • اس ام اس های التماس دعا eltemas doa • این دستان ساده و خالی دخیلتان مارا به رسم رفاقت دعا کنید • اس ام اس های التماس دعا eltemas doa • خدایا ازت میخام به حق نفسهای پاک التماس کنندگانت ...

ادامه مطلب

اس ام اس های التماس دعا

اس ام اس های التماس دعا

اس ام اس | اس ام اس های التماس دعا | التماس دعا اس ام اس های التماس دعا eltemas doa • درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز • اس ام اس های التماس دعا eltemas doa • خدایا! گفتم خسته ام ، گفتی:لاتقنطوامن رحمة الله(زمر/۵٣) گفتم : هیچکس نمیدونه تو دلم چی میگذره ، گفتی : إن الله یحول بین المرءقلبه (إنفال/٢۶) گفتم : هیچکسی روندارم ، گفتی : نحن أقرب إلیه لحبل الورید(ق/١۶...

ادامه مطلب

اس ام اس التماس دعا زیارت

اس ام اس التماس دعا زیارت

اس ام اس التماس دعا اس ام اس التماس دعا زیارت SMS Eltemas Doa Ziyarat • • • این دست های خالی و ساده دخیلتان ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید • • • اس ام اس التماس دعا زیارت SMS Eltemas Doa Ziyarat • • • می کشی آه و در چشم هایت می رمند آهوان دسته دسته در گلویت ترک می خورد بغض التماس دعا ! دل شکسته • • • اس ام اس التماس دعا زیارت SMS Eltemas Doa Ziyarat • • • ز مردم دل بکن یاد خدا کن خدا را وقت تنه...

ادامه مطلب

اس ام اس التماس دعا جدید

اس ام اس التماس دعا جدید

اس ام اس التماس دعا اس ام اس التماس دعا جدید SMS Eltemas Doa Jadid • • • در این ایام که از رحمت و برکت انباشته است در این روزها که فرشته ها راحت میان ما قدم می زنند و در این شب ها که از انوار خدا سپیدی گرفته اند ما را از نسیم دعا فراموش نکنید • • • اس ام اس التماس دعا جدید SMS Eltemas Doa Jadid • • • امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت آرام روان گشت دلت سوی خدایت رفتى به در خانه آن قاضى حاجات یاد آر م...

ادامه مطلب

التماس دعا اس ام اس

التماس دعا اس ام اس

اس ام اس التماس دعا التماس دعا اس ام اس Eltemas Doa SMS • • • وقتی احساس غربت می کنید یادتان باشد خدا همین نزدیکی است • • • التماس دعا اس ام اس Eltemas Doa SMS • • • کبوتر حرم امن الهی حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت آرزومندم • • • التماس دعا اس ام اس Eltemas Doa SMS • • • کعبه، بوسه گاه هزاران مجنون است که در پی لیلای دیدار، رنجِ بادیه بر دوش کشیده و بار هجران را تحمّل کرده اند تا به این مَطاف و مَسعی برسند ...

ادامه مطلب

اس ام اس التماس دعا زائر

اس ام اس التماس دعا زائر

اس ام اس التماس دعا اس ام اس التماس دعا زائر SMS Eltemas Doa Zaer • • • عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان • • • اس ام اس التماس دعا زائر SMS Eltemas Doa Zaer • • • ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون و تصفیه روح و جانتان را ارج مینهیم مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق • • • اس ام اس التماس دعا زائر SMS Eltemas Doa Z...

ادامه مطلب