خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب هواپیما
تاریخ انتشار : 8 مهر 1395 - 12:42

تعبیر خواب هواپیما

تعبیر خواب هواپیما | تعبیرخواب هواپیما | tabire khab

تعبیر خواب هواپیما,تعبیر خواب هواپیما سوار شدن,تعبیر خواب هواپیما در آسمان,تعبیر خواب هواپیمای جنگی,تعبیر خواب هواپیما,تعبیر خواب هواپیما جنگی,تعبیر خواب هواپیما درحال سقوط,تعبیر خواب هواپیمای جنگنده,تعبیر خواب هواپیما دیدن,تعبیر خواب هواپیما سقوط,تعبیر خواب هواپیما سوار شدن,تعبیر خواب سوار شدن به هواپیما,تعبیر خواب سوار شدن بر هواپیما,تعبیر خواب پرواز در آسمان,تعبیر خواب دیدن هواپیما در آسمان,تعبیر خواب پرواز کردن در آسمان,تعبیر خواب پرواز به آسمان,تعبیر خواب هواپیمای جنگی,تعبیر خواب هواپیما جنگی,تعبیر خواب دیدن هواپیمای جنگی,تعبیر خواب هواپیماهای جنگی,تعبیر خواب جنگ هواپیما,تعبیر خواب هواپیما راندن,تعبیر خواب هلیکوپتر جنگی,تعبیر خواب هواپیما جنگنده,تعبیر خواب هواپیما در حال سقوط,تعبیر خواب هواپیمای در حال سقوط,تعبیر خواب دیدن هواپیما در حال سقوط,تعبیر خواب پرواز دیدن,تعبیر خواب دیدن هواپیما,تعبیر خواب سقوط هواپیما دیدن,تعبیر خواب دیدن هواپیما در خواب,تعبیر خواب دیدن پرواز هواپیما,تعبیر خواب سقوط هواپیما,تعبیر خواب سقوط هواپیما در آب,تعبیر خواب سقوط هواپیما در دریا,تعبیر خواب سقوط هواپیما در دوردست,تعبیر خواب سقوط هواپیما چیست,تعبیر خواب افتادن هواپیما

تعبیر خواب هواپیما , تعبیر خواب هواپیما سوار شدن , تعبیر خواب هواپیما در آسمان , تعبیر خواب هواپیمای جنگی

خواب هواپیما یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم هواپیما در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب هواپیما می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب هواپیما را مطالعه نمایید و متوجه شوید هواپیما چه تعبیری دارد

تعبیر خواب هواپیما از دید مولف

تعبیر خواب سوار هواپیما بودن ، غم و ناراحتی است

تعبیر خواب با هواپیما به مقصد ، رهایی از غم است

تعبیر خواب سوار بر هواپیما بودن و ترس نداشتن ، بزرگی و عزت است

تعبیر خواب هواپیما از دید لیلا برایت

تعبیر خواب با هواپیما در حال پرواز بودن ، موفقیت در کارهاست

تعبیر خواب هواپیمای آتش گرفته و در حال پرواز ، ضرر و زیان است

تعبیر خواب هواپیمای شکاری ، مشکلات و گرفتاری است

تعبیر خواب هواپیما از دید سرزمین رویاها

تعبیر خواب بلند شدن هواپیما از زمین ، موفقیت در کارها است

تعبیر خواب به زمین نشستن هواپیما ، مراقب بعضی از دوستان بودن است

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما ، از پستی و بلندیها عبور کردن است

تعبیر خواب با یک دوست در هواپیما بودن ، یک تغییر در زندگی شما است

تعبیر خواب با عشق خود در هواپیما بودن ، از روی بیفکری کاری نکنید .

تعبیر خواب با خانواده در هواپیما بودن ، نقشه های خیلی دقیق بکشید مطمئناً موفق می شوید .

تعبیر خواب با هواپیما دچار سانحه شدن و نمردن ، منفعتهای مالی در پیش دارید .

تعبیر خواب در هواپیما کشته شدن ، از نظر روحی قدرت و پیشرفت حاصل می کنید .

تعبیر خواب هواپیمای دیگران در زمین نشستن ، مراقب خیانت یک دوست باشید .

تعبیر خواب هواپیمای شخصی روی زمین بنشیند ، نقشه های شما عملی می شود .

تعبیر خواب هواپیما | هواپیما در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 41 نظر ثبت شده است.

 1. پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید.

 2. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است.

 3. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید.

 4. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

 5. دیدن سواربودن در هواپیما بخواب ناراحتی و غم مخصوصا هواپیما دچار مشکل فنی گردد

 6. اگر هواپیما به مقصد برسد از غم رهائی یابد

 7. اگر در هواپیما نشسته بود و از جان و موقعیتش هراسی نداشت به عزت و بزرگی دست یابد

 8. اگر خواب ببینید که با هواپیمایى در حال پرواز هستید، بیانگر آن است که در کارهاى خود موفق خواهید بود.

 9. اگر خواب ببینید که هواپیمایى آتش گرفته و یا در حال سقوط است، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر و زیان خواهید شد.

 10. دیدن هواپیماى شکارى در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى است.

 11. یک هواپیما از زمین بلند می شود : موفقیت در کارها

 12. یک هواپیما به زمین می نشیند : مراقب بعضی از دوستان باشید .

 13. شما با هواپیما مسافرت می کنید : از پستی و بلندیهای بسیاری باید عبور کنید .

 14. با یک دوست در هواپیما هستید : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد .

 15. با شخصی که دوست دارید در هواپیما هستید : از روی بیفکری کاری نکنید .

 16. با اعضاء خانواده در هواپیما هستید : نقشه های خیلی دقیق بکشید مطمئناً موفق می شوید .

 17. شما دچار سانحه هوائی می شوید ولی نمی میرید : منفعتهای مالی در پیش دارید .

 18. شما در یک حادثه هواپیما کشته می شوید : از نظر روحی قدرت و پیشرفت حاصل می کنید .

 19. هواپیمای دیگران به زمین می نشیند : مراقب خیانت یک دوست باشید .

 20. هواپیمای شخص بسیار مهمی به زمین می نشیند :نقشه های شما عملی می شود .

 21. خواب دیدم در هواپیما هستم و همکارم خلبان است در خواب بودم که بیدار شدم دیدم کمربندم بسته نیست و داریم فرود می آیم آسمان هم پر از سنگ بود و همکارم به من میگفت آرام باشم .

 22. منوچهر مطیعی تهرانی:
  پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می‌کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می‌کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می‌آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می‌آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می‌برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می‌بینید که پرواز می‌کنید اما می‌خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می‌کنید نمی‌توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده دچار مشکل و سختی می‌شوید و یا اصلا نمی‌رسید. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می‌افتد زن خود را طلاق می‌دهد و زنی دیگر می‌گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می‌شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می‌دهد.

 23. ا هواپیما پرواز کردن:یک نقشه بلندپروازانه به موفقیت نائل نشده،و علاوه بر آن،موجب ضرر و زیان نیز می گردد

 24. هواپیما را در حال سقوط کردن و سوختن،توام با دود سیاه دیدن:نشانه حادثه و مصیبت است

 25. هواپیما را در حال سقوط کردن دیدن:علامتی مطلوب است

 26. هواپیمای شکاری دیدن:صاحب رویا ضربه ای غیرمنتظره از سرنوشت خواهد خورد

 27. تعدادی هواپیمای شکاری دیدن:به طور کلی نشانه ناآرامیست

 28. دیدن سواربودن در هواپیما بخواب ناراحتی و غم مخصوصا هواپیما دچار مشکل فنی گردد

 29. لیلا برایت مى‏گوید:
  اگر خواب ببینید که با هواپیمایى در حال پرواز هستید، بیانگر آن است که در کارهاى خود موفق خواهید بود.
  اگر خواب ببینید که هواپیمایى آتش گرفته و یا در حال سقوط است، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر و زیان خواهید شد.
  دیدن هواپیماى شکارى در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى است

 30. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در پهنۀ آسمان پرواز می‌کنی، تعبیرش این است که به سفری با خیر و برکت می‌روی.

 31. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از جائی به جای دیگر پرواز می‌کنی، یـعـنـی به مکان نزدیکی سفر می‌کنی

 32. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می‌رسی،

 33. ، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی پر داری و پرواز می‌کنی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و کار تو خوب خواهد شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری که با پرهای پرندگان فرق می‌کند، یـعـنـی تا حد مرگ دچار بیماری می‌شوی ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.

 34. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازمی‌گردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته‌ای

 35. خواب دیدم در هواپیمایی بودیم و در آسما پرواز می کردیم. مقابلمان دو هواپیمای دیگر بودند که به شکل عمودی (مثل موشک) حرکت می کردند. من به یکی از همراهان گفتم از این شکل حرکت کمی می ترسم. کمی بعد از این مشاهده و گفتگو هواپیمای ما هم به همان شکل ادامه ی مسیر داد و و من در لحظاتی کمی حس ناراحتی داشتم (شبیه به حس حرکت سریع ماشین در سرازیری و سراشیبی ها) و بعد احساس را حتی داشتم.

 36. در طول یک هفته دوبار خواب هواپیما دیدم ک در اولین روز درروز بارانی هواپیما سقوط کرد ک خودم سوار ان نبودم فقط مشاهده میکردم . مسافران زیادی در هواپیما بودند هیچ صدمه ای ندیدند و من سعی داشتم نجاتشان دهم . روز دوم فقط هواپیما را در فاصله ای خیلی کم در اسمان دیدم.

 37. در طول یک هفته دوبار خواب هواپیما دیدم ک در اولین روز درروز بارانی هواپیما سقوط کرد ک خودم سوار ان نبودم فقط مشاهده میکردم . مسافران زیادی در هواپیما بودند هیچ صدمه ای ندیدند و من سعی داشتم نجاتشان دهم . روز دوم فقط هواپیما را در فاصله ای خیلی کم در اسمان دیدم.

 38. خواب دیدم در هواپیما هستم و همکارم خلبان است در خواب بودم که بیدار شدم دیدم کمربندم بسته نیست و داریم فرود می آیم آسمان هم پر از سنگ بود و همکارم به من میگفت آرام باشم .

 39. اشخاص‌ زیادی‌ خواب‌ هواپیما یا سقوط آن‌ را می‌بینند. البته‌ اکثر این‌افراد یا در هنگام‌ یک‌ سانحه‌ یا سقوط هواپیما داخل‌ آن‌ بوده‌اند و یا شاهد آن‌صحنه‌ بوده‌اند و یا در هنگام‌ بمبارانهای‌ هوایی‌ از نزدیک‌ در ماجرا قرارداشته‌اند و یا به‌ وضوح‌ صحنه‌ تیراندازی‌ و درگیری‌ مسلحانه‌ را شاهدبوده‌اند. هواپیما هم‌ مثل‌ دیگر وسایل‌ نقلیه‌ نشانه‌ اهمیت‌ سفر در زندگی‌شماست‌. در حقیقت‌، این‌ بخش‌ از زندگی‌ که‌ در عالم‌ خواب‌ به‌ سراغ‌ شمامی‌آید، معمولا یک‌ خاطره‌ یا اطلاعات‌ موجود در ضمیر ناخودآگاه‌ محسوب‌می‌شود که‌ از نظر بعد مکانی‌ از شما خیلی‌ دور است‌. از آنجایی‌ که‌ از هواپیمابرای‌ سفر به‌ نقاط دور استفاده‌ می‌کنیم‌، بنابراین‌ تعبیر منطقی‌ این‌ چنین‌خوابی‌ می‌تواند آن‌ باشد که‌ رویداد یا واقعه‌ای‌ منحصر به‌ فرد که‌ در گذشته‌ به‌وقوع‌ پیوسته‌ و حالا از نظر بعد مکانی‌ از شما خیلی‌ دور است‌ عمیقا درضمیر ناخودآگاهتان‌ فرو رفته‌ است‌، اگرچه‌ در زمان‌ حال‌ اصلا به‌ آن‌نمی‌اندیشید. خوابهای‌ نگران‌ کننده‌ و اضطراب‌ آوری‌ که‌ مثلا شما دروضعیت‌ بمباران‌ هوایی‌ قرار گرفته‌اید و یا شاهد یک‌ صحنه‌ از تصادفی‌مرگبار و خونین‌ هستید، ممکن‌ است‌ نشانه‌ آن‌ باشد که‌ باید مسایل‌ ومشکلات‌ احساسی‌تان‌ را که‌ در گذشته‌ به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌اید ولی‌عمیقا در ضمیر ناخودآگاه‌ شما ثبت‌ شده‌اند، در زمان‌ حال‌ بررسی‌ کنید. به‌هر حال‌ این‌ چنین‌ خوابهایی‌ بسیار دلهره‌آور و وحشتناک‌ هستند و هر چه‌این‌ خواب‌ اضطراب‌ آورتر و واضح‌تر باشد لزوم‌ و ضرورت‌ پیگیری‌مشکلات‌ احساسی‌تان‌ در گذشته‌ که‌ هنوز هم‌ برایتان‌ مهم‌ هستند، بیشترمی‌شود.

 40. سلام خواب دیدم که دو فروند هواپیمای مسافربری خریدم ابتدا فکر می کردم که آنها آتش گرفتند ولی بعدا فهمیدم که در حادثه آتش سوزی فقط یکی از شیشه های هواپیماها مختصری آسیب دیده است