خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب آبگير

تعبیر خواب آبگير

تعبیر خواب آبگير | تعبیرخواب آبگير | tabire khab

آبگير در خواب دیدن,تعبیر خواب آبگير,آبگير در خواب,تعبير خواب آبگير کوچک,تعبير خواب آبگير بزرگ,تعبير خواب آبگير زلال,تعبير خواب آبگير کثیف,تعبير خواب آبگير تمیز

آبگير در خواب دیدن , تعبیر خواب آبگير , آبگير در خواب

خواب آبگير یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آبگير در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آبگير می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آبگير را مطالعه نمایید و متوجه شوید آبگير چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آبگير از دید ليلا برايت

تعبیر خواب دیدن آبگیر ، اتفاق بد است

تعبیر خواب آبگير از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب آبگیر ، مراقب خود بودن است

تعبیر خواب آبگير | آبگير در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 10 نظر ثبت شده است.

 1. لوک اویتنهاو می گوید :آبگیر : مراقب خودتان باشید

 2. اگر بیند که آبکانه همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.

 3. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آبکانه بریخت یا از وی هیچ نخورد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

 4. حضرت امام جعفر صادق فرماید:خوردن آبکانه بر پنچ وجه گفته اند: اول: بیماری، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگای با اهل و عیال

 5. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می‌دهد و این بهتر می‌شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود

 6. خصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می‌داریم. آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست.

 7. برايت مى‌گويد: ديدن آبگير نشانه‌ى آن است كه براى كسى از اطرافيانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.

 8. لوک اویتنهاو می گوید: اگر آبگیر در خواب دیدید مراقب خودتان باشید.

 9. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم. آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان می گیرند.
  تعبیر خواب آبگیر
  برایت مى گوید: دیدن آبگیر نشانه ى آن است كه براى كسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.
  لوک اویتنهاو می گوید: اگر آبگیر در خواب دیدید مراقب خودتان باشید.

 10. لیلا برایت مى‏گوید:

  دیدن آبگیر نشانهء آن است که براى کسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.