تعبیر خواب پرستار

تعبیر خواب پرستار | تعبیرخواب پرستار | tabire khab

تعبیر خواب پرستار,تعبیر خواب پرستاری از بیمار,تعبیر خواب پرستار شدن,تعبیر خواب پرستاری از مرده,تعبیر خواب پرستار بچه,تعبیر خواب پرستاری از بچه,تعبير خواب پرستار,تعبیر خواب پرستاری بچه,تعبیر خواب پرستاری از مریض,تعبیر خواب پرستاری مرده,تعبیر پرستار شدن در خواب,تعبیر خواب مواظبت از بچه,تعبیر خواب پرستاری,تعبیر خواب پرستاری از نوزاد

تعبیر خواب پرستار , تعبیر خواب پرستاری از بیمار , تعبیر خواب پرستار شدن

خواب پرستار یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پرستار در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پرستار می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پرستار را مطالعه نمایید و متوجه شوید پرستار چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پرستار از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب مراقبت پرستار از شما ، تهدید شدن توسط بیماری است

تعبیر خواب پرستاری کردن از بیماران ، دست یافتن به مقام اجتماعی است

تعبیر خواب زنی که در خواب از فرزندش پرستاری کند ، به دست آوردن شغل مناسب است

تعبیر خواب مردی که همسرش از کودکشان پرستاری کند ، پیش بردن مسئولیت ها به شکلی هماهنگ است

تعبیر خواب پرستاری در خانه از شما مراقبت کند ، سلامتی افراد خانواده است

تعبیر خواب زنی که از بیماران مراقبت کند ، خودگذشتگی است

تعبیر خواب پرستار | پرستار در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 13 عدد

 • اگر در خواب پرستارى را مشاهده کنید که از شما مراقبت مى‏کند، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

 • اگر در خواب مشغول پرستارى از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالاى اجتماعى دست مى‏یابید

 • اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به این معنا است که شغل مناسبى به دست خواهد آورد.

 • اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانة آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد .

 • اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .

 • اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می کند ، نشانة آن است که مسئولیتهای خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد .

 • آنلی بیتون مى‏ گوید:

  اگر در خواب پرستارى را مشاهده کنید که از شما مراقبت مى‏ کند، نشانه‏ ى آن است که بیماری شما را تهدید مى‏ کند. اگر در خواب مشغول پرستارى از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالاى اجتماعى دست مى ‏یابید، اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به این معنا است که شغل مناسبى به دست خواهد آورد.

 • اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید، نشانه آن است که به وسوسه های فریبنده تن خواهد داد.

 • تعبیر دیدن پرستاری از دیگران و پرستاری از خود در خواب متفاوت است به طوری که اگر فردی از شما پرستاری کند بیانگر بیماری شماست و چنانچه اگر شما از افراد بیمار پرستاری کنید به مقام و منزلت اجتماعی دست خواهید یافت.

 • اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند، نشانة آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد.

 • اگر در خواب پرستاری را مشاهده کنید که از شما مراقبت می کند، نشانه ی آن است که بیماری شما را تهدید می کند

 • اگر خواب ببینید پرستاری خانة شما را ترک می گوید، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.

 • اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می کند، نشانة آن است که با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.