خانه » داروهای گیاهی و طب سنتی » خواص و فواید طباشیر

خواص و فواید طباشیر

خواص و فواید طباشیر

جالب است بدانید که طباشیر یا تباشیر ماده ای سفید رنگ است که از درون نی هندی گرفته میشود.لازم به ذکر است که  این ماده که در گذشته در طب به کار می رفته  ماده سخت سیلیسی بلوری شکل می باشد که از گره های ساقه های بامبو یا خیزران می گیرند. البته بامبو یا خیزران که از آن طباشیر گرفته می شود، گیاهی است که به فرانسوی Arundo bambus و Bambou و به انگلیسی Bamboo ، Bamvoo cane, Cane نامیده شده است.طباشیر از طریق سوزاندن بامبو گرفته می شود

خواص و فواید طباشیر

در واقع در هندوستان طباشیر را محرک و افزاینده ی نیروی جنسی اشخاص گرم مزاج می دانند.لازم به ذکر است که طباشیر هندی یکی از چند ماده ای است که سابقا در ایران زنان باردار در مواقع ویار میل می کرده اند، ولی در حال حاضر در ایران در این قبیل موارد از ترکیبات شیمیایی جدید برای برطرف کردن ناراحتی ویار استفاده می گردد.

خواص و فواید طباشیر

بدنیست بدانید که شادی بخش و مقوی دل و معده و کبد گرم و مسکن التهاب و عطش و قاطع قی و استفراغ صفراوی و اسهال خونی و گرم و حل کننده و خشک کننده رطوبت های سرد سست کننده معده می باشد در معالجات اورام گرم چشم و خفقان و غشی و تقویت اعضاء ضعیف بدن و تب های تند و گرم و عطش مفرط و از بین بردن جوش ها و کورک و زخم های دهان به ویژه در اطفال به صورت شربت یا گرد آن مورد استفاده بوده است.

خواص و فواید طباشیر

گفتنی است که گرد آن برای استحکام دندان و سوختگی با آتش نافع و در ترکیب با سکنجبین برای برطرف کردن ناراحتی های روانی و دلتنگی مفید و انفیه آن با روغن بنفشه برای تقویت بینایی مجرب است.لازم به ذکر است که مداومت آن مضر باء و مصلح آن عسل و مصطکی است و گویند برای ریه مضرمی باشد که مصلح آن صبر یا عناب است ولی در سرد مزاجان مصلح آن با زعفران تعدیل می گردد.

خواص و فواید طباشیر

منبع : سفرخونه

منبع :پیک شفا

طباشیر