خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب گاو
3t21
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 - 19:26

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو | تعبیرخواب گاو |tabire khab

تعبیر خواب گاو,تعبیر خواب گاو سیاه,تعبیر خواب گاو قهوه ای,تعبیر خواب گاو شیرده,تعبیر خواب گاو مرده,تعبیر خواب گاو نر,تعبیر خواب گاومیش,تعبیر خواب گاو وحشی,تعبیر خواب گاو ماده,تعبیر خواب گاو سیاه وحشی,تعبیر خواب گاو سیاه شاخ دار,تعبیر خواب گاو سیاه چاق,تعبیر خواب گاو سیاه مرده,تعبیر خواب گاو سیاه ماده,تعبیر خواب گاو سیاه سفید,تعبیر خواب گاو سیاه لاغر,تعبیر خواب گاو سیاه چیست,تعبیر خواب گاو سیاه رنگ,تعبیر خواب گاو قهوه ای شاخدار,تعبیر خواب گاو نر قهوه ای,تعبیر خواب دیدن گاو قهوه ای,تعبیر خواب گاو شیرده,تعبیر خواب گاو شیری,تعبیر خواب گاو شیری,تعبیر خواب گاو ماده شیرده,تعبیر خواب دیدن گاو شیرده,تعبیر گاو شیرده در خواب,تعبیر خواب گاو مرده,تعبیر خواب دیدن گاو مرده,تعبیر خواب مردن گاو,تعبیر خواب مردن گاو,تعبیر گاو مرده در خواب,تعبیر خواب زنده شدن گاو مرده,تعبیر خواب گاو نر,تعبیر خواب گاو نر وحشی,تعبیر خواب گاو نر و ماده,تعبیر خواب گاو نر سفید,تعبیر خواب گاو نر خشمگین,تعبیر خواب گاو نر شاخ دار,تعبیر خواب گاو نرسیاه,تعبیر خواب گاو نر بزرگ,تعبیر خواب گاومیش سیاه,تعبیر خواب گاومیش وحشی,تعبیر خواب گاومیش نر,تعبیر خواب گاومیش سفید,تعبیر خواب گاومیش بزرگ,تعبیر خواب گاومیش,تعبیر خواب گاومیش,تعبیر خواب دیدن گاومیش,تعبیر خواب حمله گاومیش,تعبیر خواب گاو وحشی سفید,تعبیر خواب گاو وحشی و شاخدار,تعبیر خواب حیوانات وحشی در قفس,تعبیر خواب گاو وحشی,تعبیر خواب حیوانات وحشی,تعبیر خواب حیوانات وحشی در خانه,تعبیر خواب کشتن گاو وحشی,تعبیر خواب حمله حیوانات وحشی,تعبیر خواب گاو ماده سیاه,تعبیر خواب گاو ماده سفید,تعبیر خواب گاو ماده چاق,تعبیر خواب دیدن گاو ماده,تعبیر خواب حمله گاو ماده,تعبیر دیدن گاو ماده در خواب,تعبیر خواب کشتن گاو ماده

تعبیر خواب گاو , تعبیرخواب گاو , گاو در خواب دیدن

خواب گاو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گاو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گاو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب گاو را مطالعه نمایید و متوجه شوید گاو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب گاو از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب سوار بر گاو شدن کاری است که برای پادشاه می کند

تعبیر خواب گاو نر در خانه باز شدن در خیر است

تعبیر خواب گاو سه سر داشتن این است که نوکر تو به ازای هر سر یک سال برایت کار می کند

تعبیر خواب گاو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گاو در خواب شش چیز می تواند باشد

فرمانروایی- مال و ثروت-بزرگی و مکنت-ریاست-سال نیکو-سود فراوان

تعبیر خواب گاو از دید حضرت یوسف ع

و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید. سوره یوسف آیه «۴۳»

ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند. سوره یوسف آیه «۴۶»

گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید. سوره یوسف آیه «۴۷»

آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد. سوره یوسف آیه «۴۸»

تعبیر خواب گاو ماده خوب بود

تعبیر خواب گاو فربه این است که  آن سال خوب می گذرد

تعبیر خواب گاو لاغر این است که سال گرانی است و کمی غله وجود خواهد داشت

تعبیر خواب گاو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب داشتن و فروختن گوشت گاو نر ، خرید و فروش در دنیا است

تعبیر خواب آمدن گاو نر در کوچه و خانه ، خیر و برکت است

تعبیر خواب گاو به شما سر بزند و بیندازد مغزول شدن است در هر کاری است افت می کند

تعبیر خواب گاو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کشتن گاو نر و قسمت کردن گوشت این است که آدم بزرگی را بکشند و مال او را ببرند

تعبیر خواب شخم زدن زمین با گاو یافتن مال زیاد است

تعبیر خواب جنگ گاوهای نر این است که با بزرگی دشمنی می کند

تعیر خواب گاو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب گاو ماده لاغر کمبود و قحطی است

تعبیر خواب دیدن گوشت گاو ماده مال است

تعبیر خواب دیدن پوست گاو ماده میراث است

تعبیر خواب دوشیدن ماده گاو و خوردن شیر گاو این است که مالش بسیار زیاد می شود

تعبیر خواب دیدن گاو حامله امیدواری است

تعبیر خواب خریدن گاو چاق،زن توانگر است

تعبیر خواب خریدن گاو ماده و صحبت کردن با گاو این است که عیش و عشق دنیا به او رو می کند

تعبیر خواب جنگ کردن با گاو ماده و گزیدن گاو خیانت به همسرش می کند

تعبیر خواب گاو ماده در خانه مال و نعمت است

تعبیر خواب گاو از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب گاو خوب است

تعبیر خواب گاو شاخ دار که به شما حمله می کند تعبیر خواب حیوانات وحشی را دارد

تعبیر خواب گاو مهاجم و وحشی دشمنی است که می توانسته خوب باشد ولی نیست

تعبیر خواب داشتن گاو، به نعمت رسیدن است

تعبیر خواب گاو ماده به شما بدهند این است که آن شخص به شما سود می رساند

تعبیر خواب کسی به شما گاو نر بدهد این است که دهنده گاو شما را به سوی سود و موفقیت تشویق می کند

تعبیر خواب سوار بر گاو نر شدن به شرطی که گاو مطیع باشد موفقیت در انجام کار سخت است

سوار گاو نر شدن به معنی ارتقا یافتن است و اگر پایین بیایید ان مقام را از دست می دهید

تعبیر خواب داشتن طویله گاو نعمت فراوان است

تعبیر خواب گاو چاق روزی زیاد و گاو لاغر روزی کم است

تعبیر خواب گاو به کسی دادن و چیز دیگری گرفتن زیان مالی است

تعبیر خواب فروختن گاو به پول از دست دادن مال و گرفتاری و بیماری است زیرا پول در خواب خوب نیست

تعبیر خواب خریدن گاو خوب است و فراخی روزی است به خصوص که گاو پستان های بزرگی داشته باشد

تعبیر خواب گاو از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کشتن گاو ، کسب در آمد است

تعبیر خواب دیدن گاو ، نیکبختی در تجارت است

تعبیر خواب گاوچرانی ، مشکلات است

تعبیر خواب گاو چاق ، خوشبختی نزدیک است

تعبیر خواب گاو لاغر ، قیمت بالا و گرانی در راه است

تعبیر خواب گوشت گاو ، روابط حسنه با اطرافیان است

تعبیر خواب گاو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گاوها آماده شیر دادن باشند این است که نشانه رسیدن به تمامی امید هاست .

تعبیر خواب گاو | تعبیرخواب گاو | تعبیر خواب

تاکنون 78 نظر ثبت شده است.

 1. سلام.من خواب دیدم دارم از گاوی شیر میدوشم در حالی که دوتا از پستانهاش پر از شیر هست و من از دوتای دیگه ک کمتر شیر داشتن میدوشیدم…ممنون میشم اگر توضیح بدید

 2. سلام.خواب دیدم چندتا گاو مدام بهم حمله میکنند ولی من از چنگشون فرار میکنم.لطف بهم بگید تعبیرش چیه

  • سلام من خواب دیدم یه گاو جوان خریدم ولی نمیدانم نر بود یا ماده وازاین گاو میترسم که منو بزنی ویه سگی هم دارم سیاه ودرشت در کنار این سگ از گاو نمیترسم ولی سگ در یک فرست گاو را گرفت وخفش کرد لطفا به من تعبیر کنید

  • منم همینو دیدم

 3. سلام من خواب دیدم که تو هوای بارونی یه گاوی پاش لیز خورد و مرد و بعد من تو خونه بودم یکی از گاوها به داخل خونه حمله کرد و من خواستم که از خودم دفاع کنم منو پرت کرد و من از شدت ترس از خواب پریدم

 4. سلام من خواب دیدم که تو هوای بارونی یه گاوی پاش لیز خورد و مرد و بعد من تو خونه بودم یکی از گاوها به داخل خونه حمله کرد و من خواستم که از خودم دفاع کنم منو پرت کرد و من از شدت ترس از خواب پریدم ممنون میشم اگه برام تعبیرش رو بگین.

 5. سلام
  من در خواب دیدم گاو ماده قهوه ای خیلی چاق و بزرگ با پستان بزرگ و پر شیر وارد حیاط خانه شد و پسر ۶ ماهم باپستانهای گاو بازی می کرد

 6. سلام من خواب دیدم گاوی سیاه توکوچمونه فک کنم نربود وسیدی ازبستگانمون که به رحمت خدا رفته گفت دررابازکن من درراباز کردم وگاورابردم توحیاطمون

 7. سلام من خواب دیدم یه گاو جوان خریدم به رنگ قهوه ای واز این گاو میترسم وسگی هم دارم سیاه ودرشت که یه دفعه سگ گرفت گاو را خفه کرد لطفا برایم تعبیر کنید ممنونم

 8. سلام من گاو بزرگ ماده ای در خواب دیدم که وحشی بود خیلی ازش میترسیدم و همیشه قصد حمله داشت بعداز چندی یک مرد بزرگ جثه اومد بعد گاو مرد آن مرد روی دوشش گاو رو برد

 9. سلام من خواب دیدم توی خیابون پرازگاوه انگاری اونجاقصابی بودولی گاواش ازدوتابیشتربودن وداشتن پوست گاوهارومیکندن زنده زنده من نمیدونم گاونربودیاماده خواهشابگیدتعبیرش چی میشه

 10. سلام من در خواب دیدم گاو میش بزرگ و چاقی را همسرم میکشد طرف خانه ما و عمه بزرگم به او کمک میکند و از پشت گاو میش را حل میدهد

 11. سلام من در خواب دیدم همسرمگاو میش بزرگی به طرف خانه میکشه و عمه بزرگم هم کمک میکنه و از پشت هلش میده طرف ما

 12. سلام من خواب دیدم شش گاو قهوای بزرگ چاق رو سر زدن سر اون هارو در حیاط ما اویزان کردن تعبیرش چی میشه ممنونم

 13. سلام من خواب دیدم شش گاو قهوای بزرگ چاق رو سر زدن سر اون هارو در حیاط ما اویزان کردن تعبیرش چی میشه ممنونم

 14. سلام در خواب دیدم به پشت بام خانه ی خواهرم رفتم و درانجا کسی جز من نبود جز یک گاو سیاه یک دست سیاه رنگ و بسیار بیش از اندازه بزرگ که سر از تنش جدا شده بود و من ااز ان نترسیدم وحتی یک قطره خون از گلویش ندیدم لطفا برایم تعبیر کنید

 15. گاو نر بزرگی یه چند مدتی تو این سالها شده بود کابوس شبانم

 16. گاو نر بزرگی یه چن سالی هی تو خوابم بهم حمله میکرد تا اینکه دیشب تو خواب بهم حمله کرد رفتم بالای درخت و مردم روستا کشتنش ومن از سر بریدش هم تو خواب میترسیدم تا اینکه تو همون خواب کسی کله گوشتشو اورد خونه تحویله خودم داد لطفا تعبیرش چیه

 17. من خواب دیدم یک سری از مردم اجتماع کردن توی یکی دوتا خیابون بزرگ و طبق رسمی که دارن یک عالمه گاو میش سفید و قوی هیکل و میکشن گاو ها هم به چاقو ها نگاه میکنن و نعره میکشن
  من خیلی میترسیدم و از هر طرف میرفتم یک گاوخشمگین توی بند بود به صورتی که راهی برای رفتن به خانه نداشتم همش میترسیدم به من حمله کنند میشه لطفا تعبیرش و بگید

 18. سلام من خواب دیدم ک یکی از اقوام مثل یک گاو سیاه

 19. در همین کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون منبع روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند. دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی است که اهلی و رام باشد. گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند. اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می رسید و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می کند.

 20. اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا مقام می یابید و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید. اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید. گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است. اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می کنید آن چیز هر چه می خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می دهید هم مبتلا و گرفتار می شوید زیرا پول کلا در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهائی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسید. گوشت گاو مال و بهره است . کرمانی می گوید پوست گاو میراث است.

 21. حضرت دانیال گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است. اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگر بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دلیل که از پادشاهی بیفتد. جابرمغربی گوید: اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند. اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال بسیار یابد. اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد.

 22. محمدبن سیرین گوید: اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود. اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است. اگر بیند گاوی فربه بخرید، دلیل که زنی توانگر بخواهد. اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت، دلیل که عیش زندگانی بر وی فراخ شود. اگر دید با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزید، دلیل که با زنش خیانت کند. اگر بیندماده گاوی در خانه او آمد دلیل است بر مال و نعمت.

 23. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.اول: فرمانروائی. دوم: مال. سوم: بزرگی. چهارم: ریاست. پنجم: سال نیکو. ششم: منفعت بسیار.

 24. حضرت دانیال گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است.

 25. جابرمغربی گوید: اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند. اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال بسیار یابد. اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد. محمدبن سیرین گوید: اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود. اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است. اگر بیند گاوی فربه بخرید، دلیل که زنی توانگر بخواهد. اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت، دلیل که عیش زندگانی بر وی فراخ شود. اگر دید با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزید، دلیل که با زنش خیانت کند. اگر بیندماده گاوی در خانه او آمد دلیل است بر مال و نعمت. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.اول: فرمانروائی. دوم: مال. سوم: بزرگی. چهارم: ریاست. پنجم: سال نیکو. ششم: منفعت بسیار.

 26. لوک اویتنهاو می گوید :
  گاو
  کشتن گاو : کسب در آمد
  دیدن آن : نیکبختی در تجارت
  گاوچرانی : مشکلات
  گاو چاق : خوشبختی نزدیک
  گاو لاغر : قیمت بالا
  گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافیان

 27. یوسف نبی علیه السلام گوید:
  و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید. سوره یوسف آیه «۴۳»
  ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند. سوره یوسف آیه «۴۶»
  گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید. سوره یوسف آیه «۴۷»
  آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد. سوره یوسف آیه «۴۸»
  آنگاه پس از آن سالی فرا می‏رسد که به مردم در آن [سال] باران می‏رسد و در آن آب میوه می‏گیرند. سوره یوسف آیه «۴۹»
  دیدن ماده گاو زن خوب بود
  دیدن گاو فربه آنسال خوب می گذرد
  دیدن گاو لاغر سال گرانی وکمی غله
  دیدن گاو ماده آنسال به فراخی بگذرد

 28. سلام خواب دیدم یک گاو فربه شیرده رفت زیرآب زلال و بعد از چند ساعتی که خودمم تعجب کرده بودم که از کجا نفس می کشد با تنی خیس آب و همچنان فربه بیرون آمدو با هی هی کردن من هدایت شده و داخل محوطه خانه ما میره تعبیرش چی میتونه باشه لطفا؟؟!

 29. خواب دیدم در مراسم ختم گاو را بصورت عادی سر بریدن و یکی دیگر را از دهن

 30. خواب دیدم در مراسم ختم گاو را بصورت عادی سر بریدن و یکی دیگر را از دهن

 31. سلام خسته نباشین اگرکه درخواب ببینیم چندگاوبه صورت دسته جمعی دیوارخونه ی کسیوخراب میکنن تعبیرش چیه؟ممنون میشم که جوابموبدین

 32. سلام خسته نباشید خواب دیدم ی گاو گرسنه دارم و هر چه قدر بهش غذا میدم سیر نمیشه تعبیرش چیه میتونین بگین

 33. سلام من خواب دیدم در یک منطقه سر سبز هستم و بعد یک گاو سفید پشمالو و در کنارش یک سگ سفید به من حمله کردن تعبیرش رو به من بگین لطفآ ممنونم

 34. سلام خواب دیدم چند تا گاو بودن اهلی ولی یکیشون حمله میکرد ومن فرار میکردم ولی اسیبی به من نزد تعبیرش چیه ممنونم

 35. سلام تعبیر دیدن چند تا گاو اهلی که یکی شون حمله کنه وفرار کنی واسیبی بهت نزنه چیه ممنونم

  • درخواب دیدم چندتاگاو اهلی بمن حمله کردن درکنج طویله گیرافتاده بودم . یکی ازگاوها آلت مردانه نشونم داد ازترس فرار کردم وازخواب پریدم .تعبیرش چیه

 36. خوب دیدم چندگاودنبالم افتادن یکی از گاوها میخاست بمن تجاوز بکنه التش مردانه بود من فرارکردم . تعبیرش چیه

 37. درخواب دیدم چندتاگاو بمن حمله کردن درکنج طویله گیرافتاده بودم . یکی ازگاوها آلت مردانه نشونم داد ازترس فرار کردم وازخواب پریدم .تعبیرش چیه

 38. درخواب دیدم چندتاگاو اهلی بمن حمله کردن درکنج طویله گیرافتاده بودم . یکی ازگاوها آلت مردانه نشونم داد ازترس فرار کردم وازخواب پریدم .تعبیرش چیه

 39. با سلام من در خواب دیدم یه عده روباهی را دنبال می کنند
  که روباه از ترس میدوید وقتی به جای سر سبزی رسید اونجا گاوی چاق هلندی ابلق چراع میکرد گاو ماده از ترس رم کرد واز سرازیری غلط خورد به رود خانه افتاد

 40. سلام من خواب دیدم یک گاو شاخدار سیاه نر در کنار یک گوساله کوچک و یک سر گاو که ظاهرا ماده به نظر میرسید و ذبح شده بود شاید هم کشته شده بود و گاونر سیاه بسیار خشمگین بود ولی با کله گاو ماده مهربان بود و دایم لبانش را میبوسید در حالی که از سر گاو ماده واز محل ذبح اب خارج میشد و هیچ کس جرات نزدیکی نداشت و من از جایی میدیدم که در صورت حمله گاو میتونستم پناه بگیرم

 41. خواب دیدم که با ی گاو بزرگ و قوی که سر و شاخ بزرگ داره دارم میجنگم و یادم میاد توو خواب با ی چیز تیز زدم صورت گاو رو بریدم و زخم بزرگی ایجاد کردم و از صورت گاو خون میومد
  لطفن تعبیرش رو بگید خواهشن

 42. باسلام من در خواب دیدم که یک گاو لاغر ماده به همراه یک گوساله سیاه از طرف کسی به ما هدیه شده ومن در خواب وجود گاو را به عنوان برکت و مال دوست داشتم و این دو گاو را روی پشت بام خانه میدیدم

 43. سلام.در خواب دیدم که در میان تعدادی گاو سیاه شاخدار هستم.از اونجایی که از گاو می ترسم می دویدم اما بر حسب اتفاق روی یکی از آنها قرار گرفتم.بازم از ترس نمی تونستم پایین بیام چون می ترسیدم شاخ یا لگد بخورم.خلاصه اومدم پایین اما همراهان من گم شده بودند و من دنبالشون بودم….

 44. سلام خواب دیدم توایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یه هویی ازاون طرف خیابون یه گله گاوکه به سرعت میدویدن ردشدن من وبقیه به اون سمت خیره موندیم که یه دفعه یه گله گاومیش که خیلی بزرگ وقوی بودن ازهمون سمت

 45. سلام من خواب دیدم با همسرم بودم کا چندتا گاو از پشت پرده سرشان رو به جلو آورده وبه ما میزدند من خیلی ترسیدم نتونستم رد بشم ولی همسر عبور کرد ومن به عقب برگشتم ممنون میشم راهنماییی کنید

 46. سلام خواب دیدم چندتا گاو پشت پرده ای هستند ومن وهمسرم که خواستیم عبور کنیم با سرشان به ما میزدنند همسرم عبور کرد ولی من چون خیلی ارسیده بودم نتوانستم وبه عقب برگشتم لطفا داهنمایی کنید

 47. سلام منم تو خواب دیدم تو یک باغی هستم اونجا گاوهای زیادی بودن.من داشتم با یکی از گوساله های نر بازی میکردم که یدفعه دیدم بازی وناز ونوازش من باعث شد که آلت گوساله بزنه بیرون .من ترسیدم واز گوساله دوری کردم.تعبیرش چیه؟

 48. سلام من خواب دیدم یکی ازاقوام دم یک گاو مرده رابرید وچندگاو مرده دیگه هم کنار ان گاو افتاده بودند بعدگفت بیایک گاو هم کنارجاده هست دم اونو هم ببریم دیدم اونی که میگه گاو نیست یک انسانه اومد سرشو بلند کرد دیدم داییمه لطفا اگه تعبیری داره بهم بگید

 49. سلام من خواب دیدم یکی ازاقوام دم یک گاو مرده را برید وچند گاو مرده دیگه هم کنار اون گاو افتاده بودند بعد بهم گفت بیا کنار جاده یک گاو دیگه هم هست دم اونو هم ببرم ولی دیدم اون یک انسانه گاو نیست اومد سرشو بلند کرد دیدم داییمه لطفا اگه تعبیری داره بگید ممنون

 50. سلام؛من خواب دیدم با گروهی وایستاده بودیم برا جابجایی بار و بهمه بار دادن و تا نوبت من رسید یک گاو دادن ک تا جایی جابجایش کنم و این کار سخت بود و کسی برای این کار یکهو برا کمک پیدا شد و اخر هم گوشت گاو را دیدم

 51. سلام من خواب دیدم دزدگاوآبستنمون روکشت ولی وقتی رسیدم هنوززنده بودتاکسیوخبرکردم که اوراذبح بکندکه حرام نشودخیلی ضعیف شدولی ذبحش کردوداشتیم تکه تکش میکرویم که ازخواب بیدارشدم لطفاتعبیرش رابرام بگید

 52. سلام من خواب دیدم در کوچه شب
  قدم میزدم که دونفر وحشنتاک داشتن دوتا گاو زنده رو زنده میخوردن ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 53. من خواب دیدم شب در کوچه قدم میزدم که دیدم دونفر وحشتناک داشتن دوتا گاو سیاه رو زنده زنده میخوردن ممنون میشم پاسخ بدید

 54. سلام من خواب دیدم یه گوساله‌ای که تازه متولد شده با من حرف میزنه
  تعبیرش رو میشه بگید
  ممنون

  • خواب دیدم گوشه یه مزرعه سر بریده 3تا گاو نر وحشی تو گل مثل پاتیل کله پاچه جوش میخوره وهربار یکیشون از این گل جوشان به بالا پرتاب ودوباره تو گل برمیگرده… انگارمن یکیشونو وقتی بالا پرتاب میشد گرفتم و تو سبد گذاشتم
   میشه بفرمایید تعبیرش چیه؟؟

 55. من خواب عجیبی دیدم همه ی گاو ها به مشکل عجیبی گرفتار شده بودند صدای عجیب می دادند و یه حالت بدون تعادل و تشنجی داشتند و بعضی هاشون حالشون وخیم تر بود و به صورت برعکس رو زمین افتاده و دست و پاهایشان به درون شکمشان جمع شده بود ترسناک و نگران کننده بود انگار جنون عجیبی گرفتن ولی به من کاری نداشتن تا بحال تو بیداری هم چنین چیزی ندیده بودم هرچی هم گشتم نفهمیدم تعبیرش چی می شه اگه اطلاعاتی دارید راهنمایی کنید

 56. ببخشید من خواب دیدم یه گاو متوسط نه زیاد چاق نه زیاد لاغر همش دنبالم مبکنه هر چی فرار میکنم باز میاد دنبالم تو خوابم من بال داشتم میتومستم پرواز کنم ولی باز منو دنبال میکرد ولی در اخر انقد سعی گردم که بال بزنم اخر از دستش فرار کردم
  لطفا تعبیرشو به من بگید ممنون میشم

 57. خواب دیدم توی دشت بزرگ ی گله گاو میش وحشی شاخ دار نر بود وروبروش مردم شهر یهو از اسمون ی ماده گاو افتاد ک همه گاوهای نر سعی کردن جلو.ش وایسن تا گاوه ماده. و زمین نخوره و زخمی نشه اما گاو زخمی شد و گاوهای نر ک همشون چااق بودن عصبی شدن ب مردم حمله کردن مردم شهر از ترس خشکشون زد ن و کاری نتونستن بکنن

 58. سلام خواب دیدم گاوسفید بزرگی اوردن به عنوان خریدًودرخانه جدیدمن گذاشتن وزمین دور ور گاوپراز قابلامهای پراز شیر بوده متشکرم معنی بفرمایید

 59. سلام خواب دیدم گاوسفید بزرگی اوردن به عنوان خریدًودرخانه جدیدمن گذاشتن وزمین دور ور گاوپراز قابلامهای پراز شیر بوده متشکرم معنی بفرمایید

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ