گلچین زیباترین شعر در مورد هنر و هنرمند

شعر در مورد هنر و هنرمند

شعر در مورد هنر و هنرمند,شعر درباره هنر و هنرمند,شعری در مورد هنر و هنرمند,شعر در وصف هنر و هنرمند,شعری در وصف هنر و هنرمند,شعر هنر و هنرمند,شعر درباره هنر و هنرمند,شعر در وصف هنر و هنرمند,شعر در مورد هنر و هنرمند,شعری در مورد هنر و هنرمند,شعری در وصف هنر و هنرمند,شعر هنر,شعر هنری,شعر هنرمند,شعر هنر گام زمان,شعر هنری زغیب,شعر هنر عشق,شعر هنر نزد ایرانیان است,شعر هنری کوتاه,شعر هنرمندان,شعر هنرواندیشه,شعر هنری زیبا,شعری هنری,شعر های هنری,شعر طنز حوزه هنری,شعر هنری,شعر هنری میشو,شعر بی هنری,شعر درباره هنرمند,شعر من هنرمندم,شعر درباره هنرمندان,شعر برای هنرمند,شعر برای هنرمندان,شعر دستان هنرمند,شعر مرگ هنرمند,شعر حسن هنرمندی,شعر دانی که رسیدن هنر گام زمان است,شعر هنر گام زمان هوشنگ ابتهاج,قصائد هنری زغیب,شعر هنر عشق ورزیدن,شعر در مورد هنر عشق,شعر هنر نزد ایرانیان است و بس,شعر هنر نزد ایرانیان است و بس عبید زاکانی,شعر کامل هنر نزد ایرانیان است و بس,متن شعر هنر نزد ایرانیان است و بس,متن کامل شعر هنر نزد ایرانیان است و بس,معنی شعر هنر نزد ایرانیان است و بس,شعر کوتاه هنر,شعر در مورد هنرمندان,شعر سنگ قبر هنرمندان,شعر در وصف هنرمندان,شعر سنگ قبر هنرمندان زن,شعر طنز قطعه هنرمندان,شعر هنرمندانه,شعر سنگ مزار هنرمندان,شعر در مورد هنر,شعر در مورد هنرمند,شعر در مورد هنر و هنرمند,شعر در مورد هنرمندان,شعر در مورد هنر ایرانی,شعر در مورد هنر خوشنویسی,شعر در مورد هنر اصفهان,شعر در مورد هنر معماری,شعر در مورد هنر نقاشی,شعر در مورد هنر موسیقی,شعر در مورد مرگ هنرمند,شعری در مورد هنر,شعر زیبا در مورد هنر,شعر درباره هنر و هنرمند,شعری در مورد هنر و هنرمند,شعر درباره هنرمندان,شعری در مورد هنرمند,شعر در مورد هنر ایرانیان,شعر درباره هنر ایرانی,شعر درباره هنر نقاشی,شعر درباره هنر موسیقی,شعر در مورد هنر و موسیقی

شعر در مورد هنر و هنرمند

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد هنر و هنرمند برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان است

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد هنر و هنرمند

مجنون چه هنر کرد در آن قصه ؟ مرا باش

با طرفه جنونی که به افسانه نگنجد

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر درباره هنر و هنرمند

حاصلی از هنر عشق تو جز حِرمان نیست

آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعری در مورد هنر و هنرمند

ای عروس هنر از بخت شکایت منُما

حجله حسن بیارای که داماد آمد

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در وصف هنر و هنرمند

تنهایی ِ یک درختم

و جز این‌ام هنری نیست

که آشیان تو باشم!

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعری در وصف هنر و هنرمند

با هرکه توانسته کنار آمده دنیا

با اهل هنر؟ آری! با اهل نظر؟ نه!

بد خلقم و بد عهد زبانبازم و مغرور

پشت سر من حرف زیاد است مگر نه؟

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر هنر و هنرمند

 ای فزاینده مقام هنر

نام تو جاودان چو نام هنر

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر درباره هنر و هنرمند

 گر فلاطون را هنر نفریفتی

نوحه کردی بر هنر بگریستی

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در وصف هنر و هنرمند

 هنر فراوان دارد ملک، خدای کناد

که باشد از هنر وعمر خویش برخوردار

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد هنر و هنرمند

 اگر این است فضل اهل هنر

خنکا آن کسی که بی هنر است

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعری در مورد هنر و هنرمند

 فضیلت و هنر، ای بی هنر، نمود مرا

جلیس بزم بزرگان و همسر شاهان

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعری در وصف هنر و هنرمند

 صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا

صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر هنر

 گر دوستان به علم و هنر تکیه کرده اند

ما را هنر نداده خدا جز توکلی

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر هنری

 از قبول نظر عشق شود عیب هنر

ورنه جز بی هنری هیچ هنر نیست مرا

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر هنرمند

 در مقامی که سخن از هنر و عیب کنند

عیب خود فاش نمودن هنر مردان است

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر هنر گام زمان

 امیدها به هنر داشتم، ندانستم

که بخت سبز بر آیینه هنر زنگ است

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر هنری زغیب

 ستم به قدر هنر می کشند اهل هنر

به شاخ، سنگ به اندازه ثمر ریزد

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر هنر عشق

 زعیب خویش هنر نیست چشم پوشیدن

که پرده پوشی عیب کسان هنر باشد

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر هنر نزد ایرانیان است

 بود به قدر هنر داغهای محرومی

فریب شهرت بی حاصل هنر نخوری

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر هنری کوتاه

 جهان هنر دایم آباد باد

از آن معدن فضل و کان هنر

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر هنرمندان

 مرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر

عنایتت چو نباشد هنر چه سود کند

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر هنرواندیشه

 گر ترک یک هنر بکند مرد طبع او

مشغول کار دیگر گشت و دگر هنر

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر هنری زیبا

 گر روزه ضرر دارد صد گونه هنر دارد

سودای دگر دارد سودای سر روزه

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعری هنری

 یا من از خیل چارپایانم

یا طبیبان از هنر عاری

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر های هنری

 موشکافی هنر نمی باشد

چشم از عیب دوختن هنرست

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر طنز حوزه هنری

 هنر دیگران ندیدن، عیب

دیدن عیب خویشتن هنرست

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر هنری

 خلق نیکو عیب را سازد هنر

خامی عنبر کمال عنبرست

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر هنری میشو

 دارد هنر و هزار دولت

افسوس که آن دگر ندارد

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر بی هنری

 کاین بزرگان هنر شناسانند

ناقدانند و زر شناسانند

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر درباره هنرمند

 آن خداوند هنر، و آن نامور استاد رفت

خامه خون گرید، که استاد هنر بهزاد رفت

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر من هنرمندم

 صائب فکند اگر چه هنر نان من به خون

رغبت همان به کسب هنر می شود مرا

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر درباره هنرمندان

 مگذر از کسب هنر صائب که از راه هنر

می گذارد شاه را شهباز پا بر روی دست

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر برای هنرمند

 زخم از هنر همیشه به صاحب هنر رسد

چون خانه صدف که به آب از گهر رسد

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر برای هنرمندان

 هیچ کس نیست که بر داغ هنر ناخن نیست

چه ضرورست که ما داغ هنر تازه کنیم

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر دستان هنرمند

 تا زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید

بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر مرگ هنرمند

 ای دل برای دلخوشی زر و هنر چون می کشی

دیدی تو از زر و هنر بی خسف یک قارون خوش

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر حسن هنرمندی

 روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک

لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر دانی که رسیدن هنر گام زمان است

 اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیست

زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر هنر گام زمان هوشنگ ابتهاج

 قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

قصائد هنری زغیب

 حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی

هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر هنر عشق ورزیدن

 روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز

دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر در مورد هنر عشق

 ای عروس هنر از بخت شکایت منما

حجله حسن بیارای که داماد آمد

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر هنر نزد ایرانیان است و بس

 هنر بی عیب حرمان نیست

لیکن ز من محرومتر کی سائلی بود

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر هنر نزد ایرانیان است و بس عبید زاکانی

 دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر کامل هنر نزد ایرانیان است و بس

 تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

متن شعر هنر نزد ایرانیان است و بس

 شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش

گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

متن کامل شعر هنر نزد ایرانیان است و بس

 ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است

چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

معنی شعر هنر نزد ایرانیان است و بس

 آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر کوتاه هنر

 گر در سرت هوای وصال است حافظا

باید که خاک درگه اهل هنر شوی

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر در مورد هنرمندان

 هزار سلطنت دلبری بدان نرسد

که در دلی به هنر خویش را بگنجانی

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر سنگ قبر هنرمندان

 خسروا دادگرا شیردلا بحرکفا

ای جلال تو به انواع هنر ارزانی

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر در وصف هنرمندان

 با اهل هنر گوی گریبان بگشای

وز نااهلان تمام دامن درکش

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر سنگ قبر هنرمندان زن

ای که از کلک هنر، نقش دل انگیز خدایی

حیف باشد مه من کاین همه از مهر جدایی

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر طنز قطعه هنرمندان

زمانه از تو هزاران شبیه ساخته است

هنر شناسم و شبه هنر ، نمی خواهم

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر هنرمندانه

شاید قلم فرشچیان معجزه ای کرد

«بازار هنر» چند صباحی ست کساد است!

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر سنگ مزار هنرمندان

با هرکه توانسته کنار آمده دنیا

با اهل هنر؟آری! با اهل نظر ؟نه!

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر در مورد هنر

موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است

بگذارگفتگو به زبان هنر شود

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر در مورد هنرمند

غارتم کرده ای و خنده کنان می گویی

صید دل از کف یک سنگ هنر می خواهد

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر در مورد هنر و هنرمند

عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر

عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر در مورد هنرمندان

عکس من است این عکس،عکاس کم هنر نیست

حتی منِ من از من ، این گونه با خبر نیست!

شعر در مورد هنر ایرانی

وصف تو کار کسی نیست بجز “حافظ” و من

عاشقی اهل دل و اهل هنر میخواهی…

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر در مورد هنر خوشنویسی

نداشتیم هنر جز به بوم چنگ زدن

به عکس های سیاه و سفید رنگ زدن

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد هنر اصفهان

هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است

همه تا دامنه‌ی کوه تحمل دارند

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر در مورد هنر معماری

به استناد چشم تو غزل گل از گلش شکفت

دِرام رنگ عشق شد و آفریده شد هنر

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر در مورد هنر نقاشی

بر لبم فریادها بود ای هنر پرور زمان

روح خاموش مرا، از نو سخن پرداز کن

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر در مورد هنر موسیقی

اغلب فکر می کنیم

اینکه به یاد کسی هستیم

منتی است بر گردن آن شخص

غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم

این هنر اوست نه ما

به یاد ماندنی بودن

بسیار مهمتر از به یاد بودن است

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر در مورد مرگ هنرمند

به پیری خو می‌گیرم

به دشوارترین هنر دنیا

کوبه ای به در برای آخرین بار

و جدایی بی انتها

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعری در مورد هنر

با اهل وفا و هنر افزون شود و کم

مهر تو و بی‌مهری گردون نه و هرگز

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر زیبا در مورد هنر

فکر می کنم که خدا

سه چیز را با ذوق بیشتری آفریده

زن ، هنر و عشق

اما در عجبم که

 تو را با چه شور و حالی آفریده

زنِ هنرمندِ عاشق

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر درباره هنر و هنرمند

چه صدف ها که به دریای وجود

 سینه هاشان ز گهر خالی بود

ننگ نشناخته از بی هنری

 شرم ناکرده از این بی گهری

شعر در مورد هنر و هنرمند

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.