گلچین زیباترین شعر در مورد همدلی

شعر در مورد همدلی

شعر در مورد همدلی و اتحاد,شعر درباره همدلی و اتحاد,شعری درباره همدلی و اتحاد,شعر درباره ی همدلی و اتحاد,شعری در مورد همدلی و اتحاد,شعر در مورد اتحاد همدلی,شعر در مورد همدلی,شعر در مورد همدلی و همیاری,شعر در مورد همدلی و همزبانی,شعر در مورد همدلی و دوستی,شعر در مورد همدلی و همدردی,شعر در مورد همدلی با دیگران,شعر در مورد همدلی و همکاری,شعر در مورد همدلی و همراهی,شعری در مورد همدلی,شعر درباره همدلی و همیاری,شعر درباره ی همدلی و همیاری,شعری در باره همدلی و همزبانی,شعر در مورد سال همدلی و همزبانی,شعر درباره همدلی و دوستی,شعری درباره همدلی و دوستی,شعر کودکانه در مورد دوستی و همدلی,یک شعر در مورد دوستی و یا همدلی,شعر درباره همدلی و همراهی,شعری در مورد همدلی ودوستی,شعر در مورد همدلی,شعر در وصف همدلی,شعری در وصف همدلی,شعری زیبا در وصف همدلی,شعر همدلی,شعر همدلی و دوستی,شعر همدلی از همزبانی خوشتر است,شعر همدلی و همزبانی,شعر همدلی و اتحاد,شعر همدلی از همزبانی,شعر همدلی و همدردی,شعر همدلی از همزبونی بهتره,شعر همدلی و وحدت,شعر همدلی و همکاری,شعر درباره همدلی و دوستی,شعر در مورد همدلی و دوستی,شعری درباره همدلی و دوستی,متن شعر همدلی از همزبانی خوشتر است,شعر در مورد همدلی و همزبانی,شعر همدلی از همزبانی بهتر است,شعر درباره همدلی و همزبانی,شعر همدلی همزبانی,شعری درباره همدلی و همزبانی,شعر همدلی از همزبانی بهتر,شعر همدلی از همزبانی خوشتراست,شعر همدلی و اتحاد,شعر درباره همدلی و اتحاد,شعری درباره همدلی و اتحاد,شعر درباره ی همدلی و اتحاد,شعر با محتوای همدلی و اتحاد,شعر در مورد همدلی و اتحاد,شعری با محتوای همدلی و اتحاد,شعری درباره ی همدلی و اتحاد,شعری همدلی و اتحاد,متن شعر همدلی از همزبانی بهتر است,معنی شعر همدلی از همزبانی بهتر است,شعر در مورد همدلی و همدردی,شعری درباره ی همدلی و همدردی,متن شعر همدلی از همزبونی بهتره,شعر درباره وحدت و همدلی,شعر درمورد وحدت و همدلی,شعر در مورد همدلی و همکاری

شعر در مورد همدلی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد همدلی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای بسا هندووترک همزبان

ای بسا دوترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگراست

همدلی ازهمزبانی بهتراست

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد همدلی و اتحاد

 هین غذای دل بده از همدلی

رو بجو اقبال را از مقبلی

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر درباره همدلی و اتحاد

 شود از همدلی و همکاری

ذوق هر یک به دیگران ساری

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعری درباره همدلی و اتحاد

 علم اتحاد بر بسته

لشکر خشم و آز بشکسته

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر درباره ی همدلی و اتحاد

 اتحاد اندر اثر بین و بدان

نوبهار و مهرگان آمیخته

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعری در مورد همدلی و اتحاد

 پندار، من ضعیفم و ناچیز و ناتوان

بی اتحاد من، تو توانا چه می کنی

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر در مورد اتحاد همدلی

 چو عهدنامه نوشتیم، اهرمن خندید

که اتحاد نبود، اینکه با عدو کردیم

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر در مورد همدلی

 برای همرهی و اتحاد با چو منی

خوش است اشک یتیمی و خون رنجبری

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در مورد همدلی و همیاری

 ز اتحاد هیولا و اختلاف صور

خرد ز هر گل نو، نقش صد بتان گیرد

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد همدلی و همزبانی

 او فکر اتحاد غلامان به مغز پخت

از بزم خواجه سخت به جا بود طرد او

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد همدلی و دوستی

 نشأه و می را نماید با کمال اتحاد

از نگاهی چشم شور روزگار از هم جدا

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد همدلی و همدردی

 نارسایی های طالع مانع است از اتحاد

ور نه با موی میان یار همتابیم ما

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در مورد همدلی با دیگران

 معنی یک بیت بودیم از طریق اتحاد

چون دو مصرع گر چه در ظاهر جدا بودیم ما

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر در مورد همدلی و همکاری

 اختلاف رنگ، گل را برنیارد ز اتحاد

با دو رنگی پیش یکرنگان گل رعنا یکی است

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر در مورد همدلی و همراهی

 سخت جانی سد راه اتحاد سالک است

در صدف آب گهر چون واصل دریا شود؟

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعری در مورد همدلی

 سنگ راه اتحاد سالک است افسردگی

چون گهر شد قطره دور از وصل دریا می شود

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر درباره همدلی و همیاری

 ز اتحاد کجا عشق کامیاب شود

کدام ذره شنیدی که آفتاب شود

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر درباره ی همدلی و همیاری

 بویی شنیده است ز گلزار اتحاد

هر بلبلی که ناز گل از خار وخس کشد

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعری در باره همدلی و همزبانی

 خضر ره اتحاد ترک لباس خودی است

نغمه چوبی پرده شد راست درآید به گوش

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد سال همدلی و همزبانی

 بلبلان دیوانه اند و بوی گل از اتحاد

می دود در کوچه و بازار چون دیوانگان

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر درباره همدلی و دوستی

 از اتحاد عاشق و معشوق می دهد

یادی نظاره گل رعنا درین چمن

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعری درباره همدلی و دوستی

 ز تاب زلف تو پیداست حال آن رگ جان

که اتحاد بر آن موی عنبرین دارد

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر کودکانه در مورد دوستی و همدلی

 صلاح جویی تدبیر تو پدید آرد

میان آتش و آب اتحاد شکر و شیر

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

یک شعر در مورد دوستی و یا همدلی

 ما و مجنون در ازل نوشیده ایم از یک شراب

در میان ما ازان رو اتحاد مشرب است

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر درباره همدلی و همراهی

 پیش از آن روزی که جان را با بدن شد اتحاد

عشق تو با جان من بودند یاران قدیم

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعری در مورد همدلی ودوستی

 نوشت نامه به اغیار و این بترکه نگاشت

به رمز نام خود از اتحاد بر کاغذ

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر در مورد همدلی

 ای دل نوعهد کنون ز اتحاد

جان من و جان تو و جان عشق

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در وصف همدلی

 شهی که خواهد اگر اتحاد نوع به جنس

دهند دست معیشت به هم رمض و اصم

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعری در وصف همدلی

 اکنون ببند دو لب و آن چشم برگشا

دیگر سخن مگوی اگر هست اتحاد

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعری زیبا در وصف همدلی

 قرب تا حاصل نشد دودم ز خرمن برنخاست

اتحاد شمع برق خرمن پروانه بود

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر همدلی

 پروانه محو کرد در آتش وجود خویش

یعنی که اتحاد بود انتهای عشق

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر همدلی و دوستی

 شغلی که مطمح نظر کیمیاگر است

تحصیل اتحاد صفات مس و زر است

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر همدلی از همزبانی خوشتر است

 می پذیرد چون گلاب از کوره رنگ اتحاد

گر چه باشد برگ برگ گلستان از هم جدا

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر همدلی و همزبانی

 خار و گل یکرنگ باشد در جهان اتحاد

نیست فرق از یکدگر پیر و جوان عشق را

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر همدلی و اتحاد

 دوری منزل حجاب اتحاد ما نبود

داشتیم از هم خبر در هر کجا بودیم ما

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر همدلی از همزبانی

 با نیک و بد چو شیر و شکر جوش می زند

دریافت هر که چاشنی اتحاد را

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر همدلی و همدردی

 سنگ راه اتحاد سالک است افسردگی

چون گهر شد قطره دور از وصل دریا می شود

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر همدلی از همزبونی بهتره

نیست از ما راه چندان تا جهان اتحاد شست

چون گرد ره از خود سیل دریا می شود

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر همدلی و وحدت

 جان من و جان تو بود یکی ز اتحاد این دو

که هر دو یکیست جز که همان یک مباد

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر همدلی و همکاری

 دلیل اتحاد این بس که خون میرانداز مجنون

به دست لیلی آن نیشی که از فساد می آید

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر درباره همدلی و دوستی

 ز بس کز اتحاد معنوی آمیختم با تو

نمی دانم در آغوش خیالت کاین توئی یا من

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر در مورد همدلی و دوستی

 جان من روزی کند گه گاه همراهش، ازآنک

سوی تو همراهی باد بهاری می کند

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعری درباره همدلی و دوستی

 دعایی خوانش، ای زاهد که چندین خاطر خسته

به همراهی آن جان جهانم می رود بیرون

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

متن شعر همدلی از همزبانی خوشتر است

 چو بوی زلف تو همراهی صبا کرده

ربوده جان ز من و کالبد رها کرده

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر در مورد همدلی و همزبانی

 رو، ای اسکندر، از همراهی خضر

ترا چون آب حیوان نیست روزی

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر همدلی از همزبانی بهتر است

 نکوکار آنکه همراهی روا داشت

نوائی داد تا برگ و نوا داشت

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر درباره همدلی و همزبانی

 چه توقع ز رفیقان دگر باید داشت؟

سایه جایی که کشد پای ز همراهی ما

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر همدلی همزبانی

 چشم همراهی مدار از کس، که در روز سیاه

خضر نتواند به آبی دست اسکندر گرفت

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعری درباره همدلی و همزبانی

 هم آوازی چو باشد نعره واری نیست تا منزل

من دیوانه را همراهی زنجیر می سازد

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر همدلی از همزبانی بهتر

 سفر کعبه حلال است به جمعی صائب

که به همراهی هر آبله پا ساخته اند

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر همدلی از همزبانی خوشتراست

 به برق و باد نیاید ز شوق همراهی

کجا سوار به پای پیاده می سازد؟

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر همدلی و اتحاد

 همراهی صبا نکند پوی پیرهن

دنبال عمر رفته عبث آه می رود

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر درباره همدلی و اتحاد

 عقل با عشق محال است کند همراهی

که کمان همسفر تیر نگردد هرگز

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعری درباره همدلی و اتحاد

 من میخواره و همراهی زاهد، هیهات

صحبت سنگ و سبو، ساز نگردد هرگز

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر درباره ی همدلی و اتحاد

 واصل بحر شود خاک ز همراهی سیل

مرکب تن می چون آب روان مارا بس

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر با محتوای همدلی و اتحاد

 همراهی دل تاسرآن کوی ضرورست

در صحن حرم قبله نمارا چه کند کس ؟

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر در مورد همدلی و اتحاد

 خاک از همراهی سیلاب شد دریا نشین

در دل این خاکدان بی چشم خونپالا مباش

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعری با محتوای همدلی و اتحاد

 خضر در بادیه شوق ز همراهی من

آنقدر دور نمانده است که آواز کنم

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعری درباره ی همدلی و اتحاد

 سگ از همراهی اصحاب کهف از شیر مردان شد

مکن دست ارادت کوته از دامان درویشان

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعری همدلی و اتحاد

 مرا زین خودپرستان نیست صائب چشم همراهی

مگر دستی گذارد بیخودی در زیر بار من

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

متن شعر همدلی از همزبانی بهتر است

 شهپر برق ز همراهی من سوخته است

کیست امروز کند دعوی پرواز به من؟

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

معنی شعر همدلی از همزبانی بهتر است

 دو روزی است همراهی جسم با جان

رفیقی طلب کن که بر جا نمانی

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر در مورد همدلی و همدردی

 کس در عقبش قوت رفتار ندارد

همراهی آن سرو خرامنده محال است

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعری درباره ی همدلی و همدردی

 بگردان باده شاهی که همدردی و همراهی

نشان درد اگر خواهی بیا بنگر نشانی را

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

متن شعر همدلی از همزبونی بهتره

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

مکن با او تو همراهی که او بس سست و حیز آمد

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر درباره وحدت و همدلی

 ولی همراهی و با تو بسازم

که چشم من به روی توست روشن

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر درمورد وحدت و همدلی

 گفتم که تویی ماهی با مار چه همراهی

ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر در مورد همدلی و همکاری

 دیدم که فراز آمد دریا و بشد قطره

من قطره و او قطره گشتیم چو همراهی

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر با محتوای همدلی و اتحاد

جانا تو بگو رمزی از آتش همراهی

من دم نزنم زیرا دم می نزند ماهی

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر در مورد همدلی و اتحاد

 جان روز چو مار است به شب چون ماهی

بنگر که تو با کدام جان همراهی

شعر در مورد همدلی

گلچین زیباترین شعر در مورد همدلی
5 (100%) 1 vote[s]

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.