گلچین زیباترین شعر در مورد نقاشی

شعر در مورد نقاشی

شعر در مورد نقاشی,شعر در مورد نقاشی کشیدن,شعر در مورد نقاشی من,شعر در مورد نقاشی خدا,شعر در مورد نقاشی عشق,شعر در مورد نقاشی زیبا,شعر در مورد نقاش ازل,شعری در مورد نقاشی,شعر در مورد نقاشی,شعر در مورد نقاش,شعر درباره نقاشی کشیدن,شعری زیبا در مورد نقاشی,شعری در مورد نقاش,شعر کودکانه در مورد نقاشی,شعر نو در مورد نقاشی,شعر درمورد نقاشی,شعر در مورد نقاشان,شعر در وصف نقاشی,شعر در وصف نقاشی,شعری در وصف نقاش,شعر در وصف نقاش,شعر در وصف نقاشان,شعر نقاشی,شعر نقاشی خدا,شعر نقاشی سهراب سپهری,شعر نقاشی کودکان,شعر نقاشی شبکه پویا,شعر نقاشی صورت,شعر نقاشی من,شعر نقاشی عاشقانه,شعر نقاشی عشق,شعر نقاشی کودک,شعر نقاشی خدا,نقاشی خداوند شعر,شعر درمورد نقاشی خدا,شعر و نقاشی سهراب سپهری,شعر حوض نقاشی سهراب سپهری,شعر نقاشی کودکانه,آهنگ نقاشی کودکانه,شعر کودکانه نقاش,شعر و نقاشی کودکان,شعر و نقاشی کودکانه,شعر درباره نقاشی کودکان,شعر برای نقاشی کودکان,شعر درمورد نقاشی کودکان,دانلود شعر نقاشی کودکانه,آهنگ نقاشی شبکه پویا,دانلود آهنگ نقاشی شبکه پویا,دانلود شعر نقاشی شبکه پویا,متن شعر نقاشی نقاشی شبکه پویا,شعر صورتگر نقاش چین,شعر صورتگر نقاش,شعر نقاشی چهره,شعر بوم نقاشی من,شعر در مورد نقاشی من,شعر و نقاشی امین منصوری,شعر نقاش عاشقانه,شعر نقاش عشق,شعر در مورد نقاشی عشق

شعر در مورد نقاشی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد نقاشی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

در حسرت فتح ات، قلمِ شاعر و نقاش

زیباییِ تو، کار به دست همه داده ست!

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد نقاشی

مثل یک کودک مبهوت که مجبور شود

تا به نقاشی اش آبی نکشد دریا را

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد نقاشی کشیدن

بدنت بکرترین سوژه ی نقاشی ها

و لبت منبع الهام غزل پاشی ها

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد نقاشی من

آه ای تابلوی تازه به سرقت رفته !

کاش نقاش تو این قدر هنرمند نبود

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد نقاشی خدا

پر کشیدیم چه نقاشی زیبایی شد

آسمانی الکی با پر و بالی الکی

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر در مورد نقاشی عشق

 نفس نقشی و عقل نقاشی

طبع گردی و عشق فراشی

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر در مورد نقاشی زیبا

 تا کند آفتاب زر پاشی

تا کند نوبهار نقاشی

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در مورد نقاش ازل

 نقش بند حکم دیوان ازل

جمله نقاشی علم و عمل

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری در مورد نقاشی

 پی نقاشی سراچه باغ

دارد اندر صدف معصفر گل

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در مورد نقاشی

 هیچ نقاشی نیامیزد چنین رنگ، ای پسر

از تو باطل شد نگارستان ارژنگ، ای پسر

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد نقاش

 ما به گم کردن نشان قدم

تو به نقاشی رواق و حرم

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر درباره نقاشی کشیدن

 دل نیز گره شد بخم ابروی نازش

در طاق تغافل همه نقاشی چین است

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعری زیبا در مورد نقاشی

 نقاشی صنایع پرداز سحر داشت

طاوس رنگها بهم آورد و پر کشید

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعری در مورد نقاش

 التفات رنگ امکان یکقلم آلودگیست

مفت نقاشی کزین تصویر دامان میکشد

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر کودکانه در مورد نقاشی

 دم عیسی سحر در آستین کلک نقاشی

که پرواز نفس دارد ببادش رنگ تصویرم

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر نو در مورد نقاشی

 مور خوارش گفت، کای یار عزیز

گر تو نقاشی، بیا طرحی بریز

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر درمورد نقاشی

 نقشبندی می کند هر دم خیالش در نظر

هیچ نقاشی نمی بندد چنین نقشی دگر

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر در مورد نقاشان

 نقشبندی بین و نقاشی نگر

باده نوشی بین و اوباشی نگر

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر در وصف نقاشی

 نقش اعیانند و موم آنجا وجود

در وجود عام نقاشی نمود

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر در وصف نقاشی

 گرنه نقاشی است آتشدست در صلب وجود

پیچ و تاب زلف جوهر در دل فولاد چیست؟

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعری در وصف نقاش

 بی اشک چو خونم ز غم نقش خیالت

نقاشی این روی چو زر می نتوان کرد

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر در وصف نقاش

 تو نقاشی کنون ایشیخ در دید

یکی بنگر تو در اسرار توحید

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در وصف نقاشان

 ز نقاشی و بتگریها که کردی

ز تو خیره مانده ست نقاش و بتگر

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر نقاشی

 کرد نقاشی دو گونه نقشها

نقشهای صاف و نقشی بی صفا

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر نقاشی خدا

 به نقاشی نوک تیر خدنگ

تهی کرده صحرای چین را ز رنگ

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر نقاشی سهراب سپهری

 یکی گفت نقاشی اهل روم

پسندیده شد در همه مرز و بوم

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر نقاشی کودکان

 در ته کاسه خیری پی نقاشی باغ

به سر انگشت کند غنچه رعنا ز رحل

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر نقاشی شبکه پویا

 ازین صورت چه می خواهی؟ دوای سیرت بد کن

که تقصیری نکرد ایزد درین صورت به نقاشی

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر نقاشی صورت

با خیالِ تو… بیداری را نقاشی می کنم

چه برمن گذشته؟

منِ مرا ندیده ای؟

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر نقاشی من

اگر من نقاش بودم 

نقاشی‌هایی خوب می‌کشیدم، 

خوب رنگ می‌کردم 

بوم‌ها را قشنگ وُ 

خانه‌ها را پُره رنگ وُ رنگ می‌کردم 

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر نقاشی عاشقانه

می دانی

تقصیر من نیست

اگر زیبایی چشم های تو

توی هیچ بوم نقاشی

جا نمی شود

آنقدر بی رحمانه زیبایی

که چشم دوربین ها را

ضعیف کرده ای

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر نقاشی عشق

اگر انسانِ نخستین بودم

برای گفتن از عشق

لب های تو را بر دیوار غار نقاشی می کردم.

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر نقاشی کودک

خدا آن روز 

لبخند را به صورتت نقاشی کرد

و تو را به زمین فرستاد

دست هایت 

کم کم بوی پونه و بابونه گرفت

و نفست 

عطر تمام شعرهای جهان را

تو از سیاره ای به نام “بهشت” آمدی…

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر نقاشی خدا

در نقاشی‌های پنج سالگی‌ام

خطوطِ اندامِ دختری پیدا بود

که در کنار شیروانی خانه‌ای

آمدن مردی را انتظار می‌کشید

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

نقاشی خداوند شعر

مثل گنجشک کوچکی هستم

خسته از حوض‌ های نقاشی،

می‌شود

آسمان من باشی؟

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر درمورد نقاشی خدا

از ماه

لکه ای بر پنجره مانده است

از تمام آب های جهان

قطره ای بر گونه ی تو

و مرزها آنقدر نقاشی خدا را خط خطی کردند

که خون خشک شده

دیگر نام یک رنگ است

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر و نقاشی سهراب سپهری

گیرم این لبخندِ گرم ِکج ات

بحث انگیزترین تابلوی نقاشیِ قرن بعد شود

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر حوض نقاشی سهراب سپهری

کاش ‌می‌توانستم

دست‌هات را بگیرم

و تو را بنویسم

کاش نقاشی بلد بودم

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر نقاشی کودکانه

خوشا به حال ما که با چند قدم از روی همه چیز رد می شویم.

بی آن که دعایی خوانده باشیم روی دیوار کلیسا نقاشی می کنیم،

به همان سبک‌باری که رفته ایم بر می گردیم

و یقین داریم که برای مذهب نمره خوبی خواهیم گرفت.

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

آهنگ نقاشی کودکانه

گاه یک خال در پرده نقاشی

بیشتر حرف دارد تا نقش یک انسان

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر کودکانه نقاش

بر حاشیه‌ی‌ سوری‌ِ بوم‌

شن‌زاری‌ تفته‌ را نقاشی‌ می‌کنم‌

با سرچشمه‌ای‌ که‌ خواب‌گاه اژدهاست!

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر و نقاشی کودکان

از صورتت نقاشی کشیده ام

همانطور که دلم میخواست باشی

حالا چشمهایت فقط مرا می بیند

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر و نقاشی کودکانه

از ابری به ابر دیگر غلتیده ام،

چون کودکی نقاشی شده بر سقف کلیسا

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر درباره نقاشی کودکان

می خواهی با انگشتانم

روی تنت نقاشی کنم

بعد توی آینه نشانت دهم

که در بهشت ایستاده ای

با سیبی گاز زده ؟

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر برای نقاشی کودکان

سیاه

یعنی

روزگار تاریک و روشن من

مثل

اشک تو

که گونه ات را

با سرمه ی چشمت

نقاشی می کند

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر درمورد نقاشی کودکان

نقاشی های پرشکوه نگارخانه ها

زنده می کند داغ رویاهای نقش برآبم را برای تو

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

دانلود شعر نقاشی کودکانه

می خواهم دریایی نقاشی کنم

رنگین کمانی

اما نمی توانم

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

آهنگ نقاشی شبکه پویا

ای دختر زیبا

تو نه شاعر هستی و نه نقاش

ولی من هستم

اما چه کسی این را می داند

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

دانلود آهنگ نقاشی شبکه پویا

باور کن

تو را پنهان خواهم کرد

در آنچه که نوشته‌ام

در نقاشی‌ها و آوازها و آنچه که می‌گویم

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

دانلود شعر نقاشی شبکه پویا

برای دلدارم گنجشکی نقاشی کردم

برایم قفسی کشید

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

متن شعر نقاشی نقاشی شبکه پویا

برایش زنی نقاشی کردم

برایم کنده و زنجیر کشید

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر صورتگر نقاش چین

برایش دریا و افق نقاشی کردم

برایم سدّی کشید

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر صورتگر نقاش

برایش درختی نقاشی کردم

برایم تبری کشید

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر نقاشی چهره

برایش قلبی نقاشی کردم

برایم اسکناس دلار کشید

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر بوم نقاشی من

برایش ماه را نقاشی کردم

برایم جمجمه و دو استخوان ، نشان مرگ کشید

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد نقاشی من

من می‌بینم

و سرانگشتم را که به تاراج می‌برید

با پلکم می‌نویسم

با مژه‌هایم نقاشی می‌کنم

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر و نقاشی امین منصوری

 فراش خزان ورق بیفشاند

نقاش صبا چمن بیاراست

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر نقاش عاشقانه

 نقاش که صورتش ببیند

از دست بیفکند تصاویر

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر نقاش عشق

 چنین صورت نبندد هیچ نقاش

معاذالله من این صورت نبندم

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر در مورد نقاشی عشق

 باشد که ببینی، ای عراقی،

در نقش وجود خویش نقاش

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد نقاشی

 نقاش رخت ز طعنها آسودست

کز هر چه تمام تر بود بنمودست

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر در مورد نقاشی کشیدن

 نقاش اگر ز موی پرگار کند

نقش دهن تنگ تو دشوار کند

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر در مورد نقاشی من

 بر آن نقاش قدرت آفرین باد

که گرد مه کشد خط هلالی

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر در مورد نقاشی خدا

 گر نسخه روی تو به بازار برآرند

نقاش ببندد در دکان صناعت

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر در مورد نقاشی عشق

 دیوار سرایت را نقاش نمی باید

تو زینت ایوانی نه صورت ایوانت

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در مورد نقاشی زیبا

 نقاش وجود این همه صورت که بپرداخت

تا نقش ببینی و مصور بپرستی

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد نقاش ازل

 نسخه این روی به نقاش بر

تا بکند توبه ز صورتگری

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعری در مورد نقاشی

 هنوز زین همه نقاش ماه و اختر نیست

شبیه سازتر از اشگ من ثریا را

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر در مورد نقاشی

 چندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد

در چشم های مست تو نقاش چون نهاد

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر در مورد نقاش

 در چشم من نیاید خوبی هیچ خوب

نقاش جسم جان را غیبی صور دهد

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر درباره نقاشی کشیدن

 نگردد نقش جز بر کلک نقاش

بگرد نقطه گردد پای پرگار

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعری زیبا در مورد نقاشی

 این نقش ها نشانه نقاش بی نشان

پنهان ز چشم بد هله تا بی نشان رویم

شعر در مورد نقاشی

گلچین زیباترین شعر در مورد نقاشی
Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.