گلچین زیباترین شعر در مورد شجاعت

شعر در مورد شجاعت

شعر در مورد شجاعت,شعر در مورد شجاعت کودکانه,شعر در مورد شجاعت امام حسین,شعر در مورد شجاعت امام علی,شعر در مورد شجاعت زن,شعر در مورد شجاعت مرد,شعر در مورد شجاعت برای کودکان,شعر در مورد شجاعت علی,شعر زیبا درمورد شجاعت,شعری در مورد شجاعت,شعری کودکانه در مورد شجاعت,شعر درباره شجاعت امام حسین,شعر درباره شجاعت حضرت علی,شعر زیبا در مورد شجاعت,شعر کوتاه در مورد شجاعت,یک شعر در مورد شجاعت,شعری درباره شجاعت,شعر در وصف شجاعت,شعر در وصف شجاعت حضرت علی,شعر در وصف شجاعت حضرت ابوالفضل,شعر در وصف شجاعت علی,شعری در وصف شجاعت,اشعار در وصف شجاعت حضرت عباس,شعر شجاعت,شعر شجاعت کودکانه,شعر شجاعت حضرت قاسم,شعر شجاعت عباس,شعر شجاعت امام حسین ترکی,شعر شجاعت حضرت عباس ترکی,شعر کودکانه شجاعت,شعر در مورد شجاعت,شعر در مورد شجاعت کودکانه,شعر شجاعت حضرت قاسم ترکی,شعر در شجاعت حضرت عباس,شعر شجاعت حضرت عباس در جنگ,شعر از شجاعت حضرت عباس,شعر های شجاعت حضرت عباس,شعر درباره شجاعت حضرت عباس,اشعار شجاعت حضرت عباس ترکی,اشعار شجاعت حضرت ابوالفضل ترکی,شعر کودکانه درباره شجاعت,شعر کودکانه در مورد شجاعت,شعر کودکانه درباره ی شجاعت,شعر کودکانه برای شجاعت,شعر کودکانه با موضوع شجاعت,شعر در مورد شجاعت امام حسین,شعر در مورد شجاعت امام علی,شعر در مورد شجاعت زن,شعر در مورد شجاعت مرد,شعر در مورد شجاعت برای کودکان,شعر در مورد شجاعت علی,شعر زیبا درمورد شجاعت,شعری در مورد شجاعت

شعر در مورد شجاعت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد شجاعت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

خودت نگاهم کن

که نخواستنت

شجاعت خواست، نداشتم

منطق خواست، نداشتم

عقل هم خواست، که نداشتم!

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر در مورد شجاعت

محبوب من

از دوست داشتنم می ترسد

از داشتنم می ترسد

از نداشتنم هم می ترسد!

با این همه اما

مبادا گمان کنید مرد شجاعی نیست

وطنش بودم اگر

به خاطر من می جنگید

و مادرش اگر

بخاطر من جان  …

من اما

هیچ کسش نیستم

من

هیچ کسش هستم!

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد شجاعت کودکانه

وقتی شهامت دوست داشتن او را نداشته باشی

دیر یا زود سر و کله یک فرد شجاع پیدا خواهد شد!

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر در مورد شجاعت امام حسین

 اندر سخاوت به جای خورشید

وندر شجاعت به جای بهرام

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد شجاعت امام علی

 از ابلهیست نی شجاعت

گر جاهل از خرد نترسد

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در مورد شجاعت زن

 چشم بد دور صورتی دارد

که شجاعت ازو همی بارد

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر در مورد شجاعت مرد

در قصر شجاعت و سخاوت

از رای رفیع تست بنیاد

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر در مورد شجاعت برای کودکان

 بر شجاعت پیشه ننگ است از تهور دم زدن

حرف جوهر برنیاید از زبان شمشیر را

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر در مورد شجاعت علی

 لیکن چه توان کرد که قوت نتوان کرد

با گردش ایام به بازوی شجاعت

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر زیبا درمورد شجاعت

 بی نیاز از ناز تعویذم که مردان را بس است

حرز بازوی شجاعت جوهر شمشیرها

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعری در مورد شجاعت

 از شجاعت نیست با نامرد گردیدن طرف

روی گردانیدن اینجا حمله مردانه است

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعری کودکانه در مورد شجاعت

 چون شجاعت نبود، تیغ کند کار نیام

جوهری مردی اگر هست، عصا شمشیرست

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر درباره شجاعت امام حسین

 مسلم است شجاعت بر آن کسی صائب

که پیش تیر حوادث سپر نخواسته است

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر درباره شجاعت حضرت علی

 در شجاعت آدمی هر چند چون رستم بود

می شود چون زال عاجز در نبرد احتیاج

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر زیبا در مورد شجاعت

 جلوه گاه دل عاشق ز فلک بیرون است

در صف پیش بود هر که شجاعت دارد

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر کوتاه در مورد شجاعت

 ای بسا رزم که مردی سپر انداختن است

به شجاعت همه جا دست بدر نتوان کرد

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

یک شعر در مورد شجاعت

 آسمان از سپر انداختگان است اینجا

در چنین معرکه ای تیغ شجاعت چه کند؟

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعری درباره شجاعت

 نمی باید سلاحی تیز دستان شجاعت را

که در سرپنجه خصم است شمشیری که من دارم

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعر در وصف شجاعت

 کنم گلگونه روی شجاعت شیرمردان را

درین بستانسرا چون تیغ اگر آبی به جو دارم

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر در وصف شجاعت حضرت علی

 بی شجاعت کار نگشاید بزرگان را به حلم

در مقام بردباری تیغ در چنگ است کوه

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر در وصف شجاعت حضرت ابوالفضل

 آن تیغ آبدار شجاعت که حزم او

بر گرد روزگار کشید آهنین حصار

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر در وصف شجاعت علی

 جوهر تیغ شجاعت بود از چین جبین

ذوالفقاری بود عالمسوز روز کارزار

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعری در وصف شجاعت

 جوهر تیغ شجاعت، ابر دریای کرم

سایه لطف خدا عباس شاه نوجوان

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

اشعار در وصف شجاعت حضرت عباس

 جوهر تیغ شجاعت شاه عباس، آن که هست

نور عالمگیری از سیمای اقبالش عیان

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر شجاعت

 ایا شجاعت را نوک نیزه تو پناه

ایا شریعت را تیغ تیز تو معیار

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر شجاعت کودکانه

کفست و نخیزد ازو سخا و کرم

همان دلست نجنبد درو شجاعت ها

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر شجاعت حضرت قاسم

 در هند کمال جود موجود آمد

صد کوکبه شجاعت و جود آمد

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر شجاعت عباس

 بی شجاعت نیست کو صف بشکند

آنکه خود را بشکند نعم الشجاع

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر شجاعت امام حسین ترکی

 جنونست شجاعت میندیش و درانداز

چو شیران و چو مردان گذر کن ز غری ها

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر شجاعت حضرت عباس ترکی

 عاقبت بینی مکن تا عاقبت بینی شوی

تا چو شیر حق باشی در شجاعت لافتی

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر کودکانه شجاعت

 در زندان جهان را به شجاعت بکنیم

شحنه عشق چو با ماست ز کی پرهیزیم

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر در مورد شجاعت

 آری جنون ساعه شرط شجاعت است

با مایه خرد نکند هیچ کس نری

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر در مورد شجاعت کودکانه

 خارش همه شجاعت و شاخش همه سخا

رسته به آب رحمت و حکمت برو رطب

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر شجاعت حضرت قاسم ترکی

 میمون شجری بود پر از شاخ شجاعت

بیخش به زمین شاخش بر گنبد اخضر

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر در شجاعت حضرت عباس

 آن را که چون چراغ بدی پیش آفتاب

از کافران شجاعت پیش شجاعتش

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر شجاعت حضرت عباس در جنگ

 آنکه با علم و شجاعت چو قوی داد عطاش

به رکوع اندر بفزود سوم فضل: سخاش

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر از شجاعت حضرت عباس

 همه داده گردن به علم و شجاعت

وضیع و شریف و صغارو کبارش

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر های شجاعت حضرت عباس

 شجاعت تو که مرآت نصرت و ظفر است

در او به صورت رستم عیان شود تمثال

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر درباره شجاعت حضرت عباس

 از شجاعت نیست آلودن به خون حیض تیغ

هر که از نامرد رو گردان شود مغلوب نیست

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

اشعار شجاعت حضرت عباس ترکی

 خانخانان را به بزم و رزم، صائب دیده ام

در سخا و در شجاعت چون ظفرخان تو نیست

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

اشعار شجاعت حضرت ابوالفضل ترکی

 نه ای گر تیغ چو بین وز شجاعت جوهری داری

چرا یک ره ز خود ای بیجگر بیرون نمی آیی؟

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر کودکانه درباره شجاعت

 ختم شد زان سان که مردی و شجاعت بر علی

ختم خواهد شد بر او مردی ز شاهان زمان

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعر کودکانه در مورد شجاعت

 تو شاخ آن درختی کاندر زمانه بود

برگش همه شجاعت و بارش همه سخا

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر کودکانه درباره ی شجاعت

 به میدان مکن در شجاعت سبق

به مجلس مکن در سخاوت سرف

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

شعر کودکانه برای شجاعت

 این چنین قلعه محمود جهاندار گرفت

به دلیری و شجاعت نه به مکر و نیرنگ

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعر کودکانه با موضوع شجاعت

 جلالت ابدی با تو چون شجاعت جفت

سعادت ازلی با تو چون سخات عدیل

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

شعر در مورد شجاعت امام حسین

 به جود باطل کردی سخاوت حاتم

به تیغ باطل کردی شجاعت رستم

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر در مورد شجاعت امام علی

 آنکه در مردی شجاعت باشدش زیر رکاب

وانکه در رادی سخاوت باشدش زیر نگین

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

شعر در مورد شجاعت زن

 از جود تو سخاوت حاتم شده هبا

وز زور تو شجاعت رستم هدر شده

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر در مورد شجاعت مرد

 هم سخاوت را کمالی هم بزرگی را جمال

هم شجاعت راجلالی هم شریعت را شعار

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

شعر در مورد شجاعت برای کودکان

 شجاعت تو همی بسترد ز دفترها

حدیث رستم دستان و نام سام سوار

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر در مورد شجاعت علی

 همه مردی آموختی و شجاعت

جهان گشتن و تاختن چون سکندر

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

شعر زیبا درمورد شجاعت

 ایا شجاعت را گرد بازوی تو طواف

ایا مروت را گرد مجلس تو مدار

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعری در مورد شجاعت

 شجاعت از هنر و بازوی تو گیرد نام

مروت از سیر و همت تو گیرد هنگ

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

شعر شجاعت حضرت عباس ترکی

 وگر شجاعت باید دلش بروز وغا

فزون زدشت فراخست و مه ز کوه کلان

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر کودکانه شجاعت

 برزمگه چه نماید؟ شجاعت و مردی

ببزمگه چه نمایه؟ سخاوت واحسان

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

شعر در مورد شجاعت

 ای به صلابت سمر وی به سیاست مثل

وی به شجاعت علم وی به مهابت نشان

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر در مورد شجاعت کودکانه

 از علی علم و شجاعت سوی امت ظاهر است

روشن و معروف و پیدا چون نهار، ای ناصبی

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

شعر شجاعت حضرت قاسم ترکی

 مزن لاف شجاعت ور زنی آنگه که در میدان

عدم شمشیر دل یابی فنا شبدیز جان بینی

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر در شجاعت حضرت عباس

 سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

شعر شجاعت حضرت عباس در جنگ

 داور دین شاه شجاع آن که کرد

روح قدس حلقه امرش به گوش

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر از شجاعت حضرت عباس

 قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

شعر های شجاعت حضرت عباس

 جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد

ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر درباره شجاعت حضرت عباس

 مظهر لطف ازل روشنی چشم امل

جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

اشعار شجاعت حضرت عباس ترکی

 دارای دهر شاه شجاع آفتاب ملک

خاقان کامگار و شهنشاه نوجوان

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

اشعار شجاعت حضرت ابوالفضل ترکی

 شهنشاه مظفر فر شجاع ملک و دین منصور

که جود بی دریغش خنده بر ابر بهاران زد

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

شعر کودکانه درباره شجاعت

 شجاع نیست مگر عاشقی که جان بخشد

شود صحیح که گردد بتیغ عشق جریح

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر کودکانه در مورد شجاعت

 همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع

همی بدادی تا در ولی نماند فقیر

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

شعر کودکانه درباره ی شجاعت

 شجاع امشب که وصل دوست داری جان سپردن

به علاج محنت هجران فردا مردن است امشب

شعری در مورد لیاقت نداشتن

عشق لیاقت می خواهد و عاشق شدن جرات…

همیشه در پی کسی باش که

با تمام کاستی ها و کمی ها و عیب هایت،

حاضر باشد به تو عشق بورزد

و تو را به همه دنیا نشان بدهد

و بگوید که:

این تمام دنیای من است.

شعر در مورد شجاعت

گلچین زیباترین شعر در مورد شجاعت
4.2 (83.33%) 6 vote[s]

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.