گلچین زیباترین شعر در مورد آهن

شعر در مورد آهن

شعر در مورد آهن ,شعر در مورد آهن زنگ نزن,شعر در مورد آهنگ,شعر در مورد آهنگری,شعر در مورد آهن ربا,شعری در مورد آهن,شعر کودکانه در مورد آهن ربا,شعر در مورد راه آهن,شعر در مورد کاوه آهنگر,شعر زیبا در مورد آهن ربا,شعر درباره ی اهن زنگ نزن,شعر کودکانه در مورد اهن ربا,شعر درباره آهن ربا,شعر کودکانه درباره آهن ربا,شعر در مورد آهنربا,شعر درباره راه آهن

شعر در مورد آهن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آهن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

حرف نزن فقط محکم در آغوشم بگیر

مثل آب، آهن گداخته را …

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر در مورد آهن

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

چه می گذرد در دلم

که عطر آهن تفته از کلماتم ریخته است

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعر در مورد آهن زنگ نزن

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

ایران به شوق زندگی در مرگ رویین‌تن شده

مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر در مورد آهنگ

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

داشتم از این شهر می رفتم صدایم کردی جا ماندم از کشتی ای که رفت و غرق شد!

البته این فقط می تواند یک قصه باشد در این شهر دود و آهن دریا کجا بود

که من بخواهم سوار کشتی شوم و تو صدایم کنی! فقط می خواهم بگویم تو نجاتم دادی تا اسیرم کنی!

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر در مورد آهنگری

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

منتظرم … شبیه یک آهنگِ غمگین قدیمی ، در آرشیو رادیو …

زنگ بزن، بگو که می‌خواهی مرا بشنوی .

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر در مورد آهن ربا

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

هر که پیوندد به اهل حق ز مردان خداست

آهن پیوسته با آهن ربا، آهن رباست

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعری در مورد آهن

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

به روز رزم که آهن دلان آهن خفتان

بسان آتش سوزان نهان شوند در آهن

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر کودکانه در مورد آهن ربا

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

دل من آهن و عشق تو بود مغناطیس

ربود جذبه آهن ربای آهن ما

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد راه آهن

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

آتش ز آهن آمد و زو گشت آهن آب

آهن ز خاره زاد و از او گشت خاره سست

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر در مورد کاوه آهنگر

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

ای عجب با جمله آهن به هم آن صورت است

گرچه بیرون است ازآن آهن بدان آهن در است

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر زیبا در مورد آهن ربا

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

وگر افراسیابش نیز خوانم بس عجب نبود

که آهن خود و آهن جوشن و آهن قبا آمد

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر درباره ی اهن زنگ نزن

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

دل تو همچو سنگ و من چو آهن ثابت اندر عشق

ایا آهن ربا آخر سوی آهن نمی آیی

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر کودکانه در مورد اهن ربا

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

کوه آهن شد غمم وز بخت من

در جهان آهن ربایی مانده نیست

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر درباره آهن ربا

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

بل که آهن ز آه من بگداخت

ز آهن آواز الامان برخاست

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر درباره آهن ربا

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

مظفری که به اندیشه کین تو اندتوخت

ز پیل آهن یشک و ز شیر آهن خای

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر کودکانه درباره آهن ربا

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

جمله خیالات جهان پیش خیال او دوان

مانند آهن پاره ها در جذبه آهن ربا

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در مورد آهنربا

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

نرم آهن و سنگی سوی انوار چه ره یافت

کز آهن و سنگی علم نور برآمد

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر درباره راه آهن

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

آن را که بود آهن آهن ربا کشید

وان را که بود برگ کهی کهربا ببرد

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر در مورد آهن

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

طبع تو چو سنگست و دلت چون آهن

وز آهن و سنگ جسته آتش سوی من

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر در مورد آهن زنگ نزن

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

گفتی که چه بی شرم و چه آهن روئی

آئینه کند همیشه آهن روئی

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر در مورد آهنگ

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

یکی سرو بودی چو آهن قوی

تو را سرو چنبر شد آهن خمیر

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در مورد آهنگری

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

مردمان آهن بسیار بسودند ولیک

جز به داوود نگشت آهن و پولاد خمیر

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر در مورد آهن ربا

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

گر آهن نیستی تف آه

با خود بردی بر آسمانم

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعری در مورد آهن

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

گفتم آهن دلی کنم چندی

ندهم دل به هیچ دلبندی

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر کودکانه در مورد آهن ربا

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

جنیان ترسند ز آهن لیک از عشق کفش

دیدها بر آهن تیغ یمان افشانده اند

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر در مورد راه آهن

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

زاهدا دل بده بقصه عشق

آهن کهنه را بحلوا ده

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر در مورد کاوه آهنگر

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

صیقل آینه نه فلکست

ز امتحان آهن پرزنگ بیار

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر زیبا در مورد آهن ربا

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

چو آهن گشت آیینه به آخر

بگفتا شکر ای سلطان هادی

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر درباره ی اهن زنگ نزن

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

دانه دامست، چرا می خوری؟!

آهن سردست، چرا می زنی؟!

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر کودکانه در مورد اهن ربا

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

از کوه خیزد آهن و زر، لیک وقت کار

زر تاج شاه گردد و آهن تبر شود

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر درباره آهن ربا

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

هم زحل رنگم چو آهن هم ز آتش حامله

وز حریصی چون نعایم آهن و آتش خورم

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر کودکانه درباره آهن ربا

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

تا مرا دیدی ز خلق از عشق رویت سوخته

سنگ و آهن بودت از دل سنگ بر آهن زدی

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر در مورد آهنربا

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

زنگار ز مس بگذرد و زنگ ز آهن

ز آن تیر و سنان از مس و آهن بگذارند

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر درباره راه آهن

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

می کند تأثیر در آهن دلان هم حرف سخت

چشم سوزن را اگر آهن ربا روشن کند

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر در مورد آهن

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

گربه سنگ و آهن از چشم بدان گیرم پناه

چشم بد از سنگ و آهن چون شرر پیدا شود

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر در مورد آهن زنگ نزن

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

روح چون تن پرور افتد عاقبت تن می شود

آب در آهن چو لنگر کرد آهن می شود

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر در مورد آهنگ

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

نیم نومید از جذب محبت با گرانجانی

که آهن صاحب بال و پر از آهن ربا گردد

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر در مورد آهنگری

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

به وصل از دامن عاشق ندارد دست دلگیری

که ممکن نیست زنگ آهن از آهن ربا خیزد

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر در مورد آهن ربا

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

گفتم از آن بترس که آهن دلی کنم

گفت آن پری نیم که ز آهن کنم فرار

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعری در مورد آهن

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

آهن خرد آیینه گر بر وی نهد زخم شرر

ما را نمی خواهد مگر خواهم شما را بی شما

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر کودکانه در مورد آهن ربا

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

پری بگریزد از آهن تو ای ماه پری چهره

چرا یکپاره آهن را نهان در پرنیان کردی

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر در مورد راه آهن

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

دل نیست کم از آهن آهن نه که می داند

آن سنگ که پیدا شد پولادربایی را

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر در مورد کاوه آهنگر

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

خروش و جوش هر مستی ز جوش خم می باشد

سبکساری هر آهن ز تو آهن ربا باشد

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر زیبا در مورد آهن ربا

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

ای خروشیده ز دردم سنگ و آهن دم به دم

چون نجست از سنگ و آهن برق بخروشیده گیر

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر کودکانه در مورد اهن ربا

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

ز بخت من ز دل تو سدیست از آهن

که آهن آید فرزند از زن و شو سنگ

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعر درباره ی اهن زنگ نزن

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

تا درون سنگ و آهن تابش و شادی رسید

گر تو را باور نیاید سنگ بر آهن بزن

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر درباره آهن ربا

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

بربوده گشتند آن طرف چون آهن از آهن ربا

زان سان که سوی کهربا بی پر و پا پرد کهی

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر کودکانه درباره آهن ربا

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

چسان از پنجه آهن ربا دامن کشد آهن؟

به روی خاک، گنج از جذبه قارون نمی آید

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر در مورد آهنربا

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

کوه آهن پیش ازین بر من سبک چون سایه بود

این زمان از سایه خود کوه آهن می کشم

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر درباره راه آهن

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

آهن که چه دید از غم آن چهره بگویید

تا آینه پیشش نزنند آینه داران

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر در مورد آهن

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

منقاد دلیلی شو، در راه، که آهن را

بی صحبت اکسیری دورست ز زر بودن

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر در مورد آهن زنگ نزن

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

سنگین دل تو در همه عمر از طریق مهر

بر حال من نسوخته و آهن بسوخته

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعر در مورد آهنگ

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

نقد تو زیر سکه معنی کجا نهند؟

چون آهن تو زر نشد از کیمیای دل

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعر در مورد آهنگری

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

گرفتمت که بکوبم بسی به پتک نصیحت

چه آلت از تو توان ساختن؟ که آهن سردی

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر در مورد آهن ربا

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

کاهن و سنگ را چو آب کند

آتشی، کو بزاد از آهن و سنگ

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعری در مورد آهن

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

بی کشش نتوان به پای آهن این ره را برید

دست خود ای سوزن از آهن ربا کوته مکن

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعر کودکانه در مورد آهن ربا

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

نهفته آهن در سنگ خاره است و

ترا درون سینه چون گل، دلی است از آهن

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعر در مورد راه آهن

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

در تجرد رشته واری بند دست و پا شود

بر شناور کوه آهن می شود، سوزن در آب

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر در مورد کاوه آهنگر

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

کوشش جان برنیاید با گرانی های جسم

آب در آهن گران سیرست، چون آهن در آب

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر زیبا در مورد آهن ربا

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

در تعلق کوه آهن در شمار سوزن است

در تجرد سوزنی همسنگ کوه آهن است

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر درباره ی اهن زنگ نزن

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

آب آهن را زمین تشنه لب آهن رباست

تیغ او خواهد به فریاد گلوی من رسید

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر کودکانه در مورد اهن ربا

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

ترک اراده کن سبکبار می شود

آهن چو تن به جذبه آهن ربا دهد

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر درباره آهن ربا

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

کمند جذبه من کوه آهن بر کمر دارد

به سوزن برنمی آیم اگر آهن ربا باشم

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعر کودکانه درباره آهن ربا

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

به گرز آهن سای و به نیزه صخره گذار

به تیر موی شکاف و به تیغ شیر اوژن

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر در مورد آهنربا

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

گر نفاذ دیو بندت باس آهن بشکند

درع داودی کند در دستها زین پس پری

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر درباره راه آهن

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

فرستاده شد گرچه نیکو نباشد

که زنگار آهن سوی کان فرستم

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعر در مورد آهن

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

بسکه آفت ما ضعیفان را حصار آهن است

چشم زخمی گر هجوم آرد دعای جوشن است

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر در مورد آهن زنگ نزن

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

ز اختلاط سخت رویان کینه جولان میکند

سنگ و آهن تا بهم ناید شرر بیتاب نیست

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر در مورد آهنگ

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

اعتباراهل ظلم از عالم اقبال نیست

آتش آلود است آن آبی که آهن میکشد

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعر در مورد آهنگری

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

نیست دوام حضور جز بثبات قدم

گر در دل میزنید حلقه آهن برید

شعر در مورد آهن

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.